Görlitz: Tajemniczy ofiarodawca ratuje zabytkową architekturę i urbanistykę miasta.

Niemieckie agencje prasowe podały, że już dwudziesty raz anonimowy donator przekazuje niemieckiemu miastu Görlitz pół miliona euro na utrzymanie zabytkowej tkanki miasta. Pieniądze te są ratunkiem dla instytucji ochrony zabytków, ratujących dawne kamienice oraz układ urbanistyczny miasta.

Od 1995 roku punktualnie z nadejściem każdej wiosny tajemniczy ofiarodawca przekazuje na konto miasta Görlitz znaczne sumy pieniędzy. Kontaktuje się jedynie przez adwokata. Od 20 lat stawia dwa warunki: nieujawnianie swojej tożsamości oraz przeznaczanie pieniędzy na odnowę kamienic. Co roku o spożytkowaniu środków decydować ma specjalna fundacja.

2014.04 Gorlitz

Görlitz szczyci się jednym z największych w Niemczech jednolitym i zabytkowym zespołem urbanistycznym. Jest jednym z niewielu niemieckich miast, które przetrwało II wojnę światową bez zniszczeń. Görlitz zachowało nie tylko układ przestrzenny oraz zabytki ze wszystkich epok historycznych. Od 1998 wraz ze Zgorzelcem (dawniej – przedmieściem miasta) tworzy Europa-Miasto.