AKTUALNOŚCI

GIS w nauce, Gdańsk, 23-25 czerwca 2014 r.

Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w III Konferencji GIS w nauce, która odbędzie się w dniach 23 – 25 czerwca 2014 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Logo konferencji, źródło: materiały organizatora

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń w stosowaniu GIS w różnych dziedzinach nauki. Konferencja będzie okazją do prezentowania naukowych osiągnięć głównie przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Mamy nadzieję, że przysłuży się integracji polskich środowisk naukowych zajmujących się tą tematyką.

W pierwszym dniu konferencji odbywać się będą warsztaty metodyczne przydatne w analizie danych przestrzennych. Warsztaty będą bezpłatne dla wszystkich uczestników konferencji, a zapisy na nie będą się odbywać po zarejestrowaniu (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Wygłaszanie referatów oraz prezentacja posterów i map zaplanowane jest na kolejne dwa dni. Referaty i postery będą przyjmowane po przesłaniu abstraktu z merytorycznym potwierdzeniem przez osobę posiadającą co najmniej stopień doktora (o ile wśród autorów takowej brak).

W tym roku po raz pierwszy chcemy zorganizować konkurs map wykonanych w GIS. Każdy uczestnik konferencji będzie mógł zaprezentować jedną mapę.

  • Termin zapisu na konferencję i przysłania abstraktów: do końca kwietnia 2014
  • Opłata za udział w konferencji : 250zł/350zł (nie obejmuje noclegów)
  • Kolejne szczegóły zostaną podane w następnym komunikacie

Organizatorzy

Centrum GIS
Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

oraz

Zakład Geoinformacji
Wydziału Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzkiego

Kontakt z organizatorami: [email protected]

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.