AKTUALNOŚCI

Gdynia: Problemy związane z planem dla Orłowa

Na ostatniej sesji gdyńskiej Rady Miasta, podjęta została uchwała o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w sprawie planu zagospodarowania dzielnicy Orłowo.

Plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Orłowo w Gdyni z roku 2007 | UM Gdynia

Plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Orłowo w Gdyni z roku 2007 | UM Gdynia

Pierwszy z planów zagospodarowania dla nadmorskiej części dzielnicy Orłowo uchwalony został w 2007 roku. Obejmował obszar około 60 hektarów, między aleją Zwycięstwa a wybrzeżem Zatoki Gdańskiej. Pierwsza zmiana planu nastąpiła w 2013 roku, kiedy to radni zdecydowali się na zmianę ustaleń dotyczących rejonu skrzyżowania alei Zwycięstwa z ulicą Orłowską.

O przystąpieniu do kolejnej zmiany planu radni zdecydowali na wniosek Wydziału Gospodarczego i Nieruchomości Urzędu Miasta. Zgodnie z załącznikiem zmiana obejmowała jedynie niektóre tereny zawarte w pierwotnym planie – głównie zlokalizowane nad brzegiem morza. Po trzykrotnych wyłożeniach do publicznego wglądu (w 2014, 2015 i 2016 roku), miejscowy plan przyjęty został w czerwcu 2016 roku.

Wojewoda Orlowo plan 2016 map

Wycinek z planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Orłowo, przyjętym w czerwcu 2016 r. | UM Gdynia

Pod koniec lipca, wojewoda pomorski stwierdził nieważność uchwały. Zdaniem wojewody ustalenia planu wykraczają poza obszar wskazany w załączniku do uchwały z 2013 roku. Chodzi dokładniej m.in. o zmiany w definicjach poszczególnych typów zabudowy, które zdaniem wojewody odnosić mają się do całego obszaru planu z 2007 roku. Dodatkowo, wątpliwości wiążą się z ustaleniami dotyczącymi stref ochrony konserwatorskiej. Z pełnym uzasadnieniem zapoznać można się poniżej:

Gdyńscy radni nie zgadzają się z tymi argumentami. Zmiany według nich dotyczą tylko określonego uchwałą terenu. Zdecydowali się więc na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w sprawie planu zagospodarowania dzielnicy Orłowo.