Gdynia: Międzytorze poczeka na plan

Rada Miasta Gdyni nie decydowała dziś o przyjęciu planu miejscowego dla Międzytorza, rozwojowego terenu Śródmieścia.

Wycinek projektu planu dla Międzytorza w Gdyni; marzec 2017

Wcześniej gdyńscy radni odrzucili prawie wszystkie uwagi mieszkańców i stowarzyszeń do planu zagospodarowania. Krytykowane były między innymi rozwiązania związane z infrastrukturą drogową oraz dopuszczalnymi formami realizacji galerii handlowej przy gdyńskim dworcu. W uzasadnieniu o odrzuceniu uwag czytamy m.in. o tym, że ustalenia projektu planu nie przesądzają o wielkości programu handlowego dla obszaru planowanego centrum handlowego gdyż “zadecyduje o tym realne zapotrzebowanie”, zaś poszerzenie ulicy Władysława IV do czterech pasów jest niezbędne i “usprawni ruch w północnej części śródmieścia”, a jednocześnie nie ma być barierą dla mieszkańców.

Po tym fakcie stowarzyszenia opublikowały apel o odłożenie głosowania nad planem Międzytorza i opracowanie Zasad Partycypacji Społecznej w planowaniu przestrzennym. Dodatkowo, twórcy odezwy wskazali na wyrok NSA z końca lutego, pozwalający na przejmowanie terenów PKP za darmo przez samorządy. Społecznicy chcieli, aby miasto szczegółowo przeanalizowało stan prawny działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach zasięgu projektowanego planu.

To właśnie analiza wyroku NSA spowodowała wykreślenie puntu dotyczącego projektu miejscowego planu dla Międzytorza ze środowych obrad gdyńskiej Rady Miasta. Gdynia poczeka teraz na decyzje wyższych szczeblów dotyczące możliwej komunalizacji terenów.


Rada Miasta Gdyni przyjęła na tej samej sesji Gminny Program Rewitalizacji. Działania będą prowadzone w zachodniej części dzielnicy Witomino, w rejonie ulic Dickmana i Śmidowicza na Oksywiu, w rejonie ulicy Rybaków na Babich Dołach, w dzielnicy Leszczynki (“Pekin”) oraz w dwóch rejonach dzielnicy Chylonia (rejon ulicy Zamenhofa i Meksyk).