AKTUALNOŚCI

Gdynia: Konkurs na opracowanie koncepcji biurowców i zieleni

Polski Holding Nieruchomości S.A. ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ulicy A. Hryniewickiego 10 w Gdyni.

Konkurs składa się z kwalifikacji i dwóch etapów. Główną nagrodą jest 35 tysięcy złotych. Do 18 kwietnia trwa zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. I etap, czyli składanie prac studialnych trwać będzie to pierwszego dnia lipca, zaś drugi do połowy października. Efekty poznać mamy 6 grudnia. Więcej informacji o konkursie pod artykułem.

Gdynia Dalmor konkurs

Dwuetapowy konkurs dotyczy fragmentu terenów Mola Rybackiego i dawnego „Dalmoru”. Na ponad 10 hektarach PHN zamierza wybudować w strukturze joint venture projekt „Molo Rybackie”. Na obszarze tym od 2013 roku obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, którzy pozwala na budowę budynku biurowego do 6 kondygnacji i 21 metrów przy wycofaniu ostatniej z nich oraz dominant w narożnikach do 24 metrów. Od strony ulic Waszyngtona i Hryniewickiego zabudowa ma mieć charakter pierzejowy.

Tak według pierwszych wizualizacji mógłby wyglądać budynek (najwyższy z zaprezentowanych) | źródło: materiały prasowe

Tak według pierwszych wizualizacji mogłoby wyglądać Molo Rybackie (widok od strony północnej) | mat. prasowe


INFORMACJE O KONKURSIE

(źródło: PHN S.A.)

FORMA KONKURSU

Konkurs zorganizowany jest w formie realizacyjnego, dwuetapowego konkursu.

a)      Kwalifikacja – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, ocena wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną i zaproszenie do udziału w I Etapie – opracowania i składania prac studialnych

b)      I etap – opracowanie i składanie prac studialnych, które będą ocenione przez Sąd konkursowy, na ich podstawie wybór i zaproszenie do udziału w II Etapie 5 uczestników

c)      II etap – składanie prac konkursowych i ich ocena przez komisję konkursową, przyznanie nagród konkursowych

NAGRODY

1. Organizator konkursu ustanawia dla Uczestników konkursu, których prace odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie konkursu i uzyskają najwyższe oceny następujące nagrody:

a)      I NAGRODA – nagroda pieniężna w wysokości    35 000 zł brutto

b)      II NAGRODA – nagroda pieniężna w wysokości  25 000 zł brutto

2.     III NAGRODA – nagroda pieniężna w wysokości  15 000 zł brutto

3. Dla wszystkich Uczestników konkursu, którzy opracowali i złożyli w terminie prace konkursowe w ramach II Etapu, Organizator konkursu przewiduje zwrot kosztów w wysokości po 10 000 zł.

HARMONOGRAM  KONKURSU

Ogłoszenie konkursu                         7 marca 2016 r.

Złożenie wniosków                             do 18 kwietnia 2016 r.

Składanie prac studialnych               do 1 lipca 2016 r.

Składanie prac konkursowych          do 17 października 2016 r.

Ogłoszenie wyników                           6 grudnia 2016 r.

DANE KONTAKTOWE

Siedziba Organizatora konkursu mieści się przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie, kod pocztowy 00-124, tel. 022 850 91 00, email:[email protected].

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach organizacyjnych konkursu jest Sekretarz Sądu Konkursowego – Marzena Krajewska, email: [email protected]. tel. kom. +48 603 978 479, tel. 22 850 91 85.

Korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S. A. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa,

wraz z oznaczeniem:

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych na części dz. nr ew. 26-2975 (stary numer 92/1 z obrębu 134) oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej na dz. nr ew. 26-2979 (stary numer 138/1 z obrębu 134) przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni”.

Z wyjątkiem opracowań studialnych i prac konkursowych, które należy złożyć właściwie oznaczone, na adres: DALMOR S.A. , ul. A. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

Regulamin konkursu do pobrania oraz załączniki

Pozostałe załączniki