Gdański magistrat uruchamia internetowy przewodnik dobrych praktyk remontowych

W Referacie Estetyzacji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku powstał „Przewodnik dobrych praktyk remontowych”, który ma za zadanie poprawę jakości remontów oraz edukację – głównie poprzez graficzne pokazanie zarówno dobrych, jak i złych przykładów tworzenia przestrzeni, która nas otacza.

„Przewodnik dobrych praktyk remontowych” to strona internetowa, która zawiera zbiór podstawowej wiedzy dla każdego właściciela mieszkania lub domu, niebędącego specjalistą od architektury. Zawarte w niej informacje ułatwią podejmowanie decyzji dotyczących remontów, termomodernizacji, użycia kolorów i detali architektonicznych. Przewodnik zawiera także opis procedur wymaganych przed podjęciem remontu oraz kontakty do odpowiednich instytucji i urzędników z trójmiejskiego magistratu. Znajdziemy w nim także wiele praktycznych wskazówek: w jaki sposób zaplanować remont, z kim należy go uzgodnić (np. gdzie zgłosić zamiar termomodernizacji budynku), a wszystko jest uzupełnione bogato ilustrowanymi przykładami m.in. z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pucka, Torunia, Kopenhagi, a także z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Czasem są to zdjęcia opracowane graficznie, dzięki którym można zobaczyć, co by było, gdyby np. na fasadzie budynku znalazł się inny kolor.

„Przewodnik dobrych praktyk remontowych” powstał dzięki współpracy Referatu Estetyzacji Miasta w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz architektów z grupy „Zobaczyć na nowo…”.

Pod koniec roku planowane jest wydanie „Przewodnika” w formie drukowanej.