Gdańsk wyznaczył obszary do rewitalizacji

Rada Miasta Gdańska w uchwale wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji.

 Na podstawie dokumentu „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015” wyznaczono następujące obszary zdegradowane: Biskupią Górkę (ze Starym Chełmem i Oruńskim Przedmieściem), Dolne Miasto (z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem), Nowy Port (z Twierdzą Wisłoujście i Letnicą), Orunię, Dolny Wrzeszcz (rejon Wajdeloty, Wyspiańskiego), Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa oraz Angielska Grobla. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji najbardziej zdegradowanych części Gdańska trały od drugiej połowy stycznia do pierwszych dni marca. Ich efektem jest około tysiąc odpowiedzi w ankietach, 750 pism i prawie 200 głosów uczestników spotkań. Po konsultacjach wyłączono z obszarów zdegradowanych tereny Dolny Wrzeszcz oraz Letnicę. Efektem wniosków mieszkańców są też niewielkie zmiany granic obszarów.

Gdansk-Rewitalka 3

Ostateczna lista obszarów zdegradowanych:

– Biskupia Górka / Stary Chełm,
– Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
– Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
– Orunia,
– Stogi Mieszkaniowe,
– Brzeźno – osada rybacka,
– Przeróbka Mieszkaniowa,
– Angielska Grobla

Spośród tych obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, do objęcia działaniami rewitalizacji radni wskazali:

– Biskupią Górkę i Stary Chełm,
– Dolne Miasto, Plac Wałowy i Stare Przedmieście,
– Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
– Orunię.