Gdańsk w 3D i ze zdjęciami ukośnymi

Biuro Rozwoju Gdańska zaprezentowało w piątek najnowsze narzędzia, mające pomóc w tworzeniu planów.

Zaktualizowane zostały ortofotomapy, przedstawiające obszar Gdańska. Dodatkowo zdecydowano się uzupełnić materiał zdjęciami ukośnymi oraz modelem 3D, wykonanym na podstawie zdjęć. Te dodatkowe funkcjonalności pozwolić mają na lepsze prezentowanie zamierzeń podczas prac projektowych oraz konsultacji. Pierwsze plany, wykonane przy pomocy nowych narzędzi, przedstawione mają być w przyszłym roku. Dodatkowo mapy posłużyć mają innym miejskim jednostkom.

gdansk-ukosne

Mapy, zdjęcia i model wykonała firma MGGP Aero. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z nimi w internecie:

Model 3d - link

Zdjęcia ukośne - link

Porównywarka map z różnych lat - link

Zaczęło się od Śląska

W podobny sposób informacje przestrzenne przedstawiają już m.in. Kielce, Katowice, Tarnów, Gliwice czy Łódź. Jednak pierwszymi z miast wykorzystującym technologię zdjęć ukośnych były Wrocław i Opole. Ukośne fotoplany stolicy województwa dolnośląskiego dostępne są od 2015 roku pod adresem: ukosne.gis.um.wroc.pl. Opole zobaczyć możecie od początku 2016 roku na stronie opole.ukosne.pl .