Forum Transportu Publicznego – platforma wymiany wiedzy i doświadczenia z dziedziny komunikacji zbiorowej

30 sierpnia 2018 roku odbyło się „Forum Transportu Publicznego” – konferencja mająca na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia z dziedziny komunikacji zbiorowej. Wydarzenie to odbyło się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Dr inż. Andrzej Żurkowski swoim wystąpieniem rozpoczął konferencję. Podczas prelekcji poruszył temat dotyczący możliwości i perspektyw autonomicznego prowadzenia pojazdów szynowych w transporcie publicznym. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa przedstawił wymagania związane z wprowadzeniem tzn. ATO (Automatic Train Operation) oraz ocenił możliwości jego zastosowania w warunkach polskich.

Podczas kolejnej prelekcji – prowadzonej przez Pawła Rydzyńskiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu – uczestnicy dowiedzieli się o różnicach między transportem w aglomeracjach, a transportem w regionach. Prelegent na dotychczasowych przykładach pokazał, że o ile transport publiczny w obrębie największych aglomeracji rozwija się poprawnie i większości wypadków stanowi atrakcyjną alternatywę dla motoryzacji indywidualnej, o tyle na obszarach peryferyjnych transport publiczny boryka się z bardzo poważnymi problemami.

Trzecia prelekcja została poprowadzona przez Bogumiła Szymanka, przedstawiciela firmy Axis Communications. W swoim wystąpieniu zaprezentował jak systemy wizyjne zwiększają bezpieczeństwo transportu publicznego. Dzięki niesamowitej symulacji uczestnicy doświadczyli ich niezawodnego działania.

Udogodnienia dla pasażerów komunikacji publicznej przedstawił Miłosz Olejniczak, szef produktu zbiletem.pl. Pokazał jak w prosty sposób miasto może ułatwić podróżowanie swoim mieszkańcom. A to za sprawą aplikacji, dzięki której w kilka sekund można kupować bilety poprzez użycie telefonu czy komputera.

Przed przerwą kawową, odbyło się ogłoszenie Laureatów Konkursu „Asy Transportu Publicznego”. Konkurs miał na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce. Laureatami zostali: Człowiek Roku: Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa Miasto Roku/Ekologiczne Miasto Roku: Lublin

Dostawca Rozwiązań dla Transportu Publicznego: Polskie Koleje Państwowe.

W kolejnej części konferencji Dariusz Załuska, Prezes Zarządu Mobilis próbował odpowiedzieć na pytanie: „Czy ekologia przyśpieszy liberalizację rynku z komunikacji miejskiej?”. Mikołaj Kwiatkowski, Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu w Trapeze Poland wyjaśniał „Co z tym autonomicznym transportem?”. Natomiast Waldemar Rumiński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Ursus Bus S.A. skupił się na kwestiach elektromobilności w transporcie zbiorowym. Jednocześnie chcąc odpowiedzieć na pytanie czy jest to początek budowy systemu logstyki miejskiej czy zwykły incydent.

Firmy po merytorycznym zaprezentowaniu usług gościli uczestników przy stoiskach prezentując w praktyce swoje osiągnięcia.

Podczas kolejnej sesji Marcin Szwarc Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie przedstawił podejście do polityki transportowej. Opowiedział o inteligentnych i zintegrowanych systemach transportowych w Olsztynie.

Dla postawienia kontrastu – kolejny wykład należał do Anny Kowalskiej, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Dyrektor przedstawiła podejście Rzeszowa do innowacyjności i nowoczesności – w tym aplikacji mobilnych, biletomatów, systemów informacji pasażerskiej, Big Data. Swoją prelekcją udowodniła, że Rzeszów jest gotowy na nowe wyzwania w kwestii transportu miejskiego.

W agendzie nie zabrakło także miejsca dla przedstawiciela Lublina – Sławomira Podsiadłego, Zastępcy Dyrektora ds. przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się o praktycznych wskazówkach wdrażania elektromobliności w transporcie miejskim.

Na zakończenie wykład poprowadziła przedstawicielka części zachodniej Polski – Violetta Wabińska-Chmielewska, Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni w Urzędzie Miasta Poznania.

Prelegentka opowiedziała o doświadczeniach związanych ze zrównoważeniem i ekologicznością transportu.

Na konferencji gościliśmy uczestników z całej Polski. Stworzyliśmy platformę wymiany wiedzy i doświadczenia. Kwintesencją konferencji był panel dyskusyjny. Moderatorem panelu był profesor Wojciech Suchorzewski, inżynier komunikacji, urbanista, autor licznych projektów i opracowań dotyczących ruchu drogowego i polityki transportowej w Warszawie, a także profesor Politechniki Warszawskiej. Panelistami podczas dyskusji byli:

  • Wojciech Dinges – Prezes Zarządu, Koleje Śląskie
  • nzw. dr hab. inż Marcin Ślęzak – Dyrektor, Instytut Transportu Samochodowego
  • Elżbieta Kozubek – Dyrektor, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
  • Wojciech Bartelski – Prezes Zarządu, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Podczas 70-minutowej debaty „Rola transportu publicznego w realizacji celów zrównoważonej mobilności” poruszone zostały trzy bardzo ważne tematy dla transportu publicznego.

Zastanawiano się nad obsługą obszarów ekstensywnie zagospodarowanych: małych miast, obszarów pozamiejskich i obszarów wiejskich. Przy okazji tego tematu natknięto się na ogromny problem z którym borykają się wyżej wspomniane tereny – starzenie się społeczeństwa.

Drugim z poruszonych tematów była redukcja emisji zanieczyszczeń i energochłonności transportu publicznego. Skupiono się na temacie zamiany „diesla” na prąd, gaz, czy nawet wodór. Omówiono nowe rozwiązania w ogrzewaniu i chłodzeniu pojazdów, a nawet zwrócono uwagę na alternatywne źródła zasilania dla oświetlenia czy informacji przystankowych.

Trzeci temat skłonił panelistów do przemyśleń nad kwestią zahamowania spadku, bądź zwiększenia udziału transportu publicznego w przewozach. Tematem przewodnim dyskusji był środek komunikacji zbiorowej – tramwaj.

Udział transportu zbiorowego w komunikacji publicznej to bardzo duży odsetek wszystkich pojazdów ruchu drogowego. Po konferencji trwającej od 9:00 do 15:20 uczestnicy dostali dawkę praktycznej wiedzy na temat transportu w Polsce i na świecie. Prelegenci w merytoryczny i szczegółowy sposób opowiadali o problematyce swojego wystąpienia. Z sali padało mnóstwo pytań skierowanych do Ekspertów konferencji. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.