FME World Tour po raz pierwszy w Warszawie

29 marca w Warszawie społeczność użytkowników aplikacji przestrzennych miała okazję spotkać się podczas wydarzenia FME World Tour. Te cykliczne warsztaty odbywają się w tym roku w ponad 70 miastach na świecie z inicjatywy producenta tego systemu klasy ETL (Extract, Transform, Load) – kanadyjskiej firmy Safe Software.

Warszawska edycja została zorganizowana przez firmę Globema, polskiego dystrybutora oprogramowania FME (Feature Manipulation Engine). Narzędzie to jest powszechnie uznawane za najbardziej wszechstronny i niezawodny ETL na świecie, o czym można się było przekonać podczas prezentacji zaproszonych gości – użytkowników systemu. Prelegenci opowiedzieli o tym, jak FME używane jest w firmach i instytucjach opracowujących dane geoprzestrzenne.

Reprezentowane były również branże sieciowe, w których GIS jest tradycyjnie jednym z kluczowych systemów – górnictwo, energetyka, telekomunikacja. Otwarcie było mocne, bo związane z wyzwaniami na poziomie krajowym. Dr Anna Bober z GUGiKu przybliżyła, jak FME używane jest do osiągnięcia jednego z naczelnych założeń INSPIRE, czyli harmonizacji danych.

Kolejno reprezentowane było środowisko urbanistów, a Mariusz Stępniewski z MPU w Łodzi przedstawił jak FME wykorzystywane jest w procesie modelowania i wizualizacji 3D tego miasta. W następnej prezentacji Paweł Kosydor reprezentujący KGHM przybliżył, jakie zastosowania znajduje to oprogramowanie w górnictwie i firmie, gdzie liczba osób przetwarzających oraz „zawodowych konsumentów” danych przestrzennych przekracza tysiąc. Pan Paweł podkreślił również istotną cechę oprogramowania – mianowicie to, że daje ono najwyższe gwarancje na ukończenie skomplikowanych i długich przetwarzań. Tylko tyle, i aż tyle. W ramach powrotu do zagadnień krajowych Anna Białczak z OPEGIEKA przedstawiła, jak za pomocą FME dostosować bazy danych EGIB do wymagań ZSIN.

Kolejny reprezentant biznesu i jeden z pierwszych użytkowników w Polsce – Jacek Świtalski przedstawił, jak ten kompletny ETL wspiera utrzymywanie i aktualizację bazy adresowej klientów w Netii. Krakowski MPEC, w osobie Romana Stolarskiego podsumował swoją pięcioletnią historię z FME, zaś Artur Wiosna z OPEGIEKA opowiedział, jak dzięki FME firmie udało się przeprowadzić generalizację BDOT10k do BDOO. Następna prezentacja, można powiedzieć – z głową w chmurach, ale stopami twardo na ziemi – dotyczyła modelowania 3D w identyfikacji przeszkód lotniczych i nieoczywistego wykorzystania danych lidarowych na potrzeby analiz hydrologicznych, o czym opowiedział Maksymilian Rogowski z firmy ARUP. Arkadiusz Pierchała, certyfikowany trener FME z Globemy przybliżył, jak za pomocą oprogramowania można wspierać proces opiniowania danych branżowych podczas tworzenia powiatowej bazy GESUT.

Na zakończenie dr Stanisław Biernat z SHH opowiedział, jak nieodzowne jest to oprogramowanie w projektach smart 3D city, a Mariusz Wójcik z Advanced Business Services – w modelowaniu sieci szerokopasmowych FTTH w projekcie POPC 1.1.

W imieniu Globemy i Safe Software serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom. Wszystkie prezentacje można znaleźć na stronie wydarzenia: http://fme.globema.pl/fme-world-tour-2018/