AKTUALNOŚCI

Elektroniczna Platforma Samorządowa

Elektroniczna Platforma Samorządowa jest nowym projektem, a jego celem jest integracja środowiska osób związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną. W pierwszym etapie uruchomiona zostanie platforma webinarowa zapewniająca możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez ekspertów i praktyków.

Wykładowcami EPLAS.PL są osoby, które uczestniczyły w tworzeniu przepisów prawa krajowego, aktywiści miejscy, architekci, urbaniści, prawnicy i osoby które zajmują się zawodowo zagadnieniami związanymi z gospodarką przestrzenną – sprawdź ekspertów

„Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” – Benjamin Franklin 

10 maja o godzinie 9:00 na platformie EPLAS.PL odbędzie się wykład, inaugurujący działalność Elektronicznej Platformy Samorządowej. Darmowy webinar dotyczący „Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę” poprowadzi Radosław Jończak, twórca portalu. Podczas wykładu omówiony zostanie cel i sposób sporządzania bilansu terenów przeznaczanych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Zostaną na nim przedstawione informacje ogólne, przeznaczone dla osób, które posiadających podstawową wiedzę na temat przygotowania bilansu, jak również informacje skierowane do specjalistów odpowiadających za opracowanie bilansu i weryfikujących poprawność jego wykonania. Słuchacze będą mogli zapoznać się z autorskimi metodami wyznaczania terenów tzw. „zwartej zabudowy”, określania chłonności terenów, czy identyfikacji barier rozwojowych. Informacje teoretyczne i rozważania na temat prawidłowości sporządzenia analiz wzbogacone zostaną praktycznymi przykładami realizacji w konkretnych gminach. Omówione na przykładach zostaną również najczęściej popełniane przez projektantów i osoby sporządzające bilans błędy formalne i merytoryczne.

Wiele szkoleń – wszystkie w jednym miejscu

Wykład Radosława Jończak będzie pierwszym z wielu, jakie będą prowadzone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Samorządowej. W kolejnych tygodniach, zaplanowane zostały wykłady (baza szkoleń), dotyczące:

 • Cyfrowych wyzwań dla planowania przestrzennego w tworzeniu i udostępnianiu informacji przestrzennej (24.05.2022), który poprowadzi Przemysław Malczewski
 • Wywłaszczeń w świetle zmian w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami (31.05.2022), który poprowadzi Tatiana Tymosiewicz
 • Przekształcania dzielnic w kontekście zmian klimatycznych (07.06.2022), który poprowadzi Anna Sokołowska
 • Jak „przejść” z Lokalnego Programu Rewitalizacji na Gminny Program Rewitalizacji (21.06.2022), który poprowadzi Rajmund (Kuba) Ryś
 • Współpracy władz gminy z NGO i mieszkańcami (12.07.2022), który poprowadzi Jarosław Ogrodowski
 • Lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy (26.07.2022), który poprowadzi Filip Sokołowski
 • Kształtowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych (09.08.2022), który poprowadzi Piotr Kosmowski
 • Systemu monitoringu przestrzennego we współpracy z mieszkańcami (23.08.2022), który poprowadzi Sylwia Widzisz-Pronobis
 • Masterplanów, jako narzędzi urbanistyki operacyjnej – przykłady praktyczne (06.09.2022), który poprowadzi Łukasza Pancewicz
 • Umów w sprawie zamówień publicznych na usługi (20.09.2022), który poprowadzi Zrinka Perčić 
 • Planowania wielokanałowego (multi-channel planning), jako odpowiedzi na dynamiczny rozwój usług internetowych (27.09.2022), który poprowadzi Łukasz Damurski
 • Nieformalnych działań w systemie planowania przestrzennego (11.10.2022), który poprowadzi Michał Ciesielski

Wykłady będą organizowane, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w formule dwugodzinnego webinarium podzielonego na część wykładową i dyskusyjną z możliwością zadawania pytań, prowadzącemu wykład.

EPLAS.PL będzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe moduły funkcjonalne, dające możliwość:

 • odtwarzania przeprowadzonych wcześniej wykładów
 • wymiany doświadczeń
 • zlecania wykonywania ekspertyz, opinii
 • konsultowania zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, prowadzeniem procesów rewitalizacyjnych czy też partycypacyjnych

Już dziś można zapisać się do newslettera dostępnego pod TYM linkiem.

Zapisane do niego osoby będą informowane o szkoleniach oraz o nowych modułach platformy, które będą sukcesywnie uruchamiane.