Dziś wchodzi w życie ustawa krajobrazowa

Na prośbę prezydenta Bronisława Komorowskiego powołany został zespół ekspertów, którzy opracowali projekt ustawy walczący z chaosem w krajobrazie polskiej przestrzeni – tak rozpoczęły się prace nad tak zwaną ustawą krajobrazową. Dziś „projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” wchodzi w życie.

Prace nad projektem budziły od początku wielkie nadzieje na zmiany. Prezydencki projekt trafił do sejmu w lipcu 2013 roku, by przez kolejne 21 miesięcy pozostać w parlamencie. W tym czasie nie obyło się bez kontrowersyjnych zmian – wprowadzone przez posłów zmniejszyły lub zmieniły znaczenie proponowanych wcześniej punktów. Zniknęły niektóre zapisy, między innymi o tzw. dominantach krajobrazowych. Kontrowersje wzbudzała niska wartość grzywny za nielegalne umieszczanie reklam. Taka wersja trafiła do Senatu w marcu 2015 roku.

Wprowadzone przez posłów poprawki poskutkowały organizacją sprzeciwiającej się zmianom akcji „Posprzątajmy reklamy – wstawmy zęby ustawie krajobrazowej”, w którą włączyło się wiele organizacji miejskich z całego kraju. Poparcia udzielili także prezydenci miast, w tym Warszawy i Łodzi. Nacisk na Senat zadziałał. Senatorzy w połowie kwietnia wprowadzili do ustawy 30 poprawek, zaś posłowie zaakceptowali poprawki senatu. Ostateczne brzmienie ustawy poznaliśmy na 91. posiedzeniu Sejmu RP, 24 kwietnia 2015 roku, kiedy to posłowie przyjęli projekt i przekazali do podpisu Prezydentowi. Ustawa Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu został podpisany 15 maja przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

fot. Lemarx / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-3.0

fot. Lemarx / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-3.0