Dziś kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej w sprawie ustawy krajobrazowej

Dziś (6 maja) o godzinie 15 odbędzie się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Sejm Deregulacja

Ostatnie posiedzenie odbyło się 22.04.2014 r. Rozpatrywano na nim poprawki zgłoszone do zmian w art. 4. Zachęcamy do zapoznania się z zapisem wideo całego posiedzenia dostępnym na stronie sejmowej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/tra…257CBA00288956

O postępach nad ustawą będziemy informować na bieżąco na naszej stronie.