Dyskusja: Urbanista: kreator, destruktor, polityk?, Łodź, 21.03.2018

Co najmniej od czasów przebudowy Paryża dokonanej przez Haussmanna wiadomo, że urbanistyka nie jest po prostu dziedziną nauki, lecz ukierunkowanym działaniem mającym olbrzymi wpływ na życie społeczne i panujące w nim stosunki. Wiek XX był wyjątkowym czasem, w którym powszechnie uznawane diagnozy i wizje przyszłości bardzo szybko ulegały dezaktualizacji, a myślenie o mieście i jego rozwoju dominujące jeszcze w połowie wieku powszechnie uznaje się dziś za błędne. Urbaniści podejmujący się zadania projektowania rozwoju miast działali w określonych uwarunkowaniach politycznych i organizacyjnych. Ich wpływ na jakość podejmowanych decyzji, jak i logikę działań planistycznych bywał toksyczny. Z drugiej strony odwiecznym problemem pozostawała kwestia finansowania realizacji koncepcji wychodzących z desek kreślarskich. Cenę działań podejmowanych w celu realizacji planów płaciły zaś same miasta i ich społeczności, nierzadko zmagając się ze skutkami błędnych, politycznie i doktrynalnie motywowanych decyzji przez całe dziesięciolecia. Zarazem nie sposób jednak odmówić urbanistyce XX wieku olbrzymich osiągnięć w zakresie sanacji stosunków panujących w miastach i ich rozwoju. Wystawa „Wokół wielkiej Łodzi” stanowi doskonały asumpt do dyskusji o powyższych zagadnieniach.

W spotkaniu udział wezmą:
Kazimierz Bald, honorowy prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
prof. Tadeusz Markowski, łódzki planista, wieloletni prezes TUP oraz ceniony ekspert w zakresie zarządzania miastem i regionem
dr Marcin Szymański, historyk-regionalista, współautor wystawy

21 marca (środa), godz. 18:00
„Urbanista: kreator, destruktor, polityk? Na przykładzie historii planowania Łodzi”
Spotkanie towarzyszące wystawie „Wokół Wielkiej Łodzi”

Współorganizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ
Sala Lustrzana
Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.