Domy bez pozwolenia na budowę: Sejm odrzuca sprzeciw Senatu

Sejm głosami PiS, KP (PSL) i Konfederacji odrzucił wniosek Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to poparcie przez Parlament ustawy o domach o powierzchni zabudowy do 70m².

Za zmianami w ustawie o planowaniu i Prawie Budowlanym zagłosowali posłowie PiS, Konfederacji, Porozumienia, Kukiz15 oraz koła Polskie Sprawy (związanego z byłymi posłami PiS). Poparcie dla ustawy wyraziła również większość posłów PSL. Przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Polski2050. Link do wyników głosowania.

Dom w budowie

fot. Maksym Kozlenko | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0

Przypomnijmy, że Senat tydzień temu odrzucił projekt. Jak wskazuje w uzasadnieniu, przesądził o tym tryb prac nad projektem ustawy oraz zawarte rozwiązania. Senatorzy zauważyli, że uchwalona przez Sejm ustawa bardzo znacznie różni się od pierwotnego projektu przedstawionego do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To zaś miało uniemożliwić stronie samorządowej wydanie opinii wobec końcowej wersji.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

Domy bez kierownika. Krótszy termin wydania “wuzetek”

Do budowy wyodrębnionych w nowelizacji kategorii budynków mieszkalnych (o powierzchni zabudowy do 70m² przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6m i wysięgu wsporników do 2m.) nie będzie się stosowało szeregu przepisów Prawa Budowlanego. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie sprawdzał zgodności zgłoszenia z przepisami, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi. Wyłączona zostać ma również instytucja sprzeciwu organu, a inwestor nie będzie zobowiązany by ustanowić kierownika budowy.

Jak pisaliśmy przy pierwszych pracach w sejmie, projekt przewiduje rozszerzenie zakresu przepisów regulujących m.in. termin wydania decyzji o warunkach zabudowy. Proponowana zmiana zakłada dwa terminy wydania “wuzetki”. Oba wpisane mają być wprost do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² wynosić ma 21 dni. W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy innych niż domy do 70m², ustawa przewiduje 90-dniowy termin wydania decyzji. W kwestii odpowiedzialności organu “wuzetki” mają być traktowane podobnie jak te dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Konkurs na modelowe domy zorganizowany jeszcze przed przyjęciem ustawy

Choć nie ma jeszcze podpisu Prezydenta, to równolegle zorganizowany został konkurs architektoniczny na projekty domów, zgodnych z nowa ustawą. W tym tygodniu minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zespoły zaproszone do kolejnego etapu będą miały czas na złożenie prac konkursowych do 8 grudnia.