Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi, Poznań, 2-3.04.2020

Dni Planisty

Konferencja „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi” odbędzie się w dniach 2 – 3 kwietnia 2020 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, ruralistyki, architektury, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej oraz dziedzin pokrewnych; prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz konfrontacja różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni.

Opłata konferencyjna

75 zł I dzień konferencji
25 zł II dzień konferencji

Opłatę należy wnieść do dnia 20.03.2020 r. W opłatę nie jest wliczony nocleg oraz przejazd. Konieczne jest przesłanie potwierdzenia płatności na adres [email protected] do dnia 27.03.2020 r., w tytule wiadomości: Potwierdzenie płatności – Nazwisko Imię

Zgłoszenia referatów

Zgłoszenia przesyłać za pomocą kwestionariusza internetowego, dostępnego tutaj: formularz rejestracyjny do dnia 07.02.2020 r.

Podany został zakres tematyczny wystąpień:

 • rola rewitalizacji w polityce rozwoju,
 • rewitalizacja jako odpowiedź na kurczenie się miast,
 • partycypacja społeczna w rewitalizacji,
 • oddolne inicjatywy na rzecz odnowy zaniedbanych obszarów,
 • znaczenie zarządzania i monitoringu w rewitalizacji,
 • powiązania między rewitalizacją i gentryfikacją,
 • aktywizacja gospodarcza na obszarach rewitalizacji,
 • prawne uwarunkowania rewitalizacji,
 • mieszkalnictwo w rewitalizacji
 • rewitalizacja a sektor kreatywny,
 • rewitalizacja a odnowa wsi.

Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Proponowane formy prezentacji wyników badań to referat (12 minut) lub poster (format A1, układ pionowy). Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji referatu lub posteru przez maksymalnie dwie osoby.

KOMUNIKAT_ II_DNI_PLANISTY_2020_publikacja
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.