Dni Planisty: Małe miasta i obszary wiejskie, Poznań, 28-29.03.2019

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dni Planisty: Małe miasta i obszary wiejskie”. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 marca 2019 roku, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym oraz prywatnym, a także stworzenie doskonałej okazji do wymiany cennych doświadczeń i zderzenia odmiennych punktów widzenia,
co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników konferencji w zakresie rozwoju przestrzeni miejskiej oraz planowania.

Zachęcamy do zgłaszania referatów oraz posterów, które będą prezentowanie w trakcie trwania konferencji.

Poniżej zaprezentowany został zakres tematyczny wystąpień:

 • relacje małe miasto – obszar wiejski, małe miasta – średnie i duże miasta;
 • kontinuum miejsko–wiejskie;
 • wpływ polityki Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich i małych miast;
 • poziom życia w małych miastach i na obszarach wiejskich;
 • problemy i bariery rozwoju w małych miastach i na obszarach wiejskich;
 • procesy „mikrosuburbanizacji” małych miast;
 • ewolucja funkcji małych miast i obszarów wiejskich;
 • zagospodarowanie przestrzenne małych miast i obszarów wiejskich;
 • rewitalizacja małych miast i odnowa wsi;
 • planowanie rozwoju małych miast i obszarów wiejskich;
 • czynniki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich;
 • rozwój obszarów wiejskich i jego determinanty;
 • Lokalne Grupy Działania jako forma aktywizacji małych miast i obszarów wiejskich.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej akngp.home.amu.edu.pl lub na Facebooku Dni Planisty.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]


28-29 marca 2019 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ul. Krygowskiego 10

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.