Chorzów będzie współpracował z Google Maps i Waze

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie jako pierwszy w Polsce przystąpił do międzynarodowego programu wymiany danych Connected Citizens Program.

Program powstał trzy lata temu i dotyczy zagadnień związanych z ruchem drogowym. Służy wymianie danych i doświadczeń między partnerami oraz uczestnikami ruchu drogowego korzystającymi z aplikacji mobilnych.

Chorzów | fot. Wojciech Wojtowicz

Władze miasta będą mogły na bieżąco przekazywać komunikaty kierowcom oraz otrzymywać od nich informacje zwrotne. Miasto będzie mogło przekazywać w ten sposób komunikaty nie tylko o utrudnieniach, ale i planowanych zmianach organizacji ruchu i zamknięciach ulic.

Z drugiej strony, chorzowski zarząd ulic będzie mógł bezpłatnie pozyskiwać informacje (w czasie rzeczywistym), dotyczące płynności ruchu pojazdów, przewidywanych spowolnień w ruchu drogowych, zatorach czy zdarzeniach. Jednocześnie dzięki aplikacji Waze uczestnicy ruchu będą mogli zgłosić uszkodzenia infrastruktury drogowej. Ma to przyspieszyć reakcję instytucji miejskich.