Bydgoszcz z lokalnymi standardami urbanistycznymi

Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji realizowanych na podstawie tak zwanej specustawy mieszkaniowej.

Zapadają pierwsze decyzje, związane ze skutkami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Jej zapisy zezwalają na lokowanie inwestycji mieszkaniowych wbrew zapisom planów zagospodarowania oraz w uproszczone procedurze w trybie niezależnym od systemu planowania przestrzennego. Ustawodawca przewidział ustalenie wskaźników, które mają być standardami dla poszczególnych samorządów. Samorządowcy, zgodnie z art.19, dostali ograniczone prawo uchwalania lokalnych standardów urbanistycznych, które mogą się różnić o maksymalnie 50% od narzuconych specustawą.

Bydgoszcz | fot. Pit1233 | lic. public domain

W ubiegłą środę w Bydgoszczy radni uznali, że warto doprecyzować i określić własne standardy. Wyznaczone zostały cztery strefy (A1, A2 – obejmujące Śródmieście, B – obejmująca tereny sąsiednie oraz Fordon, oraz strefę C – obejmującą pozostałe tereny w mieście).

Lokalne standardy określiły między innymi maksymalne odległości nowej zabudowy od takich punktów jak przystanki komunikacyjne (250 m), szkoły podstawowe (750 m), przedszkola (750m), tereny wypoczynku, oraz rekreacji lub sportu (750m). Nowe budynki będą mogły mieć wysokość do siedmiu kondygnacji, z wyjątkiem gdy w sąsiedztwie istnieje już wyższa zabudowa). Jak czytamy w uzasadnieniu: “realizacja inwestycji mieszkaniowej o wysokości 14 kondygnacji bez wykonania analizy urbanistycznej sąsiedztwa, w każdej lokalizacji, bez poszanowania otoczenia, zaburza ład przestrzenny miasta.”

Określono również liczbę miejsc parkingowych przypadające na jeden lokal mieszkalny. Jest ona różna w zależności od strefy, w której znaleźć ma się budynek, zgodnie z bydgoskim Studium. Uchwała zobowiązała inwestorów do podłączania budynków do sieci ciepłowniczej. W uchwale zaproponowano zwiększenie o 3% i 1,5% wskaźników dotyczących liczby dzieci zamieszkałych w inwestycji mieszkaniowej realizowanej w trybie ustawy i korzystających ze szkoły podstawowej lub przedszkola.

Treść uchwały

Kolejne uchwały w całej Polsce

Kolejne gminy idą w kierunku zaostrzania przepisów, określonych w specustawie mieszkaniowej. Lokalne Standardy Urbanistyczne uchwaliły już m.in. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Słupsk. Od czasu naszego ostatniego tekstu, do grona tego dołączyły m.in. Olsztyn czy Białystok.

W Olsztynie budynek będzie mógł być oddalony od przystanku nie więcej niż o 250 m, od szkoły podstawowej i przedszkola – o 750 m, od terenów wypoczynku i rekreacji – o 750 m. Tu również radni ograniczyli wysokość do siedmiu kondygnacji (o ile w odległości 250 metrów nie znajduje się inny). W Białymstoku radni uzależnili wszystkie wartości od lokalizacji w strefie i odległości od centrum. Radni zobowiązali inwestorów do stworzenia większej liczby miejsc parkingowych (od 1,3 miejsca parkingowego na lokal w centrum do 1,6 na przedmieściach).

Kraków prawdopodobnie przyjmie swoje standardy w przyszłym roku. Projekt klubu Kraków dla Mieszkańców, określający siedem stref od A do G, został negatywnie zaopiniowany przez władze miasta m.in. ze względu na dopuszczoną zbyt dużą wysokość budynków w strefach C-G (30 metrów), zapisy dot. liczby miejsc parkingowych niezgodne z innymi miejskimi dokumentami czy zbyt ostre warunki odległości od szkół i przedszkoli. Jednocześnie projekt uchwały przygotowało Biuro Planowania Przestrzennego UMK. Jak mówił dla portalu miejskiego Jerzy Muzyk, z-ca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju: “Chcemy zrobić to w sposób przemyślany. Nie możemy podejmować uchwały tak ważnej dla miasta w pośpiechu.”