Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – głosowanie

W tym tygodniu wystartowało głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mogą głosować do 13 października.

Gorczański Park Narodowy | fot. Jerzy Opioła | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0

Na etapie proponowania projektów do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 208 pomysłów. Pozytywną weryfikację formalno prawną przeszło 160 projektów [LISTA] i to na nie można oddać swój głos.

Projekty podzielone zostały na małe (dotyczące jednego powiatu, koszt od 50 do 100 tys. zł) oraz duże (dotyczące przynajmniej dwóch powiatów w jednym subregionie, koszt od 100 do 400 tys. zł).

Województwo podzielono na 6 subregionów, które mają taką samą pulę budżetu 1,33 mln zł:

  • Miasto Kraków;
  • subregion tarnowski obejmujący miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
  • subregion sądecki obejmujący miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
  • subregion podhalański obejmujący powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki;
  • subregion Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski;
  • subregion Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

Najwięcej zgłoszono projektów prospołecznych (40), edukacyjnych (36), kulturalnych (34) i sportowych (24). Największy wybór mają mieszkańcy subregionu tarnowskiego, którzy zgłosili 32 projekty. Drugie miejsce pod tym względem zajęła Sądecczyzna z 29 projektami. Najmniej projektów pozytywną weryfikację przez urzędników przeszło na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego – 21.

Głosowanie trwa od 25 września do 13 października, uczestniczyć mogą w nim wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 16 lat. Na karcie do głosowania wskazać można tylko jeden projekt, w subregionie zgodnym z miejscem zamieszkania. Wyboru można dokonać internetowo [LINK],w formie tradycyjnej wrzucając wypełniony formularz do głosowania do urny w jednym z 15 miejsc (lista poniżej) lub pocztowo przesyłając kartę a adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski” (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wyniki głosowania poznamy do końca listopada.

strona internetowa małopolskiego budżetu obywatelskiego | regulamin

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: