Budżet Obywatelski Opola 2018 – głosownie do niedzieli

Tylko tydzień na wybór projektów mają mieszkańcy Opola w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Opolska Wenecja | fot. Dioblina | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

Dla niektórych mieszkańców miasta będzie to już trzecie głosowanie do budżetu obywatelskiego w tym roku. Wcześniej rozstrzygnięto budżet “Nowego Opola”, czyli terenów włączonych w granice administracyjne miasta z początkiem tego roku, także samorząd województwa opolskiego organizował taką formę partycypacji na poziomie regionalnym.

Opolanie zgłosili aż 195 projektów, z przyczyn formalnych odrzucono 3 zgłoszenia, a 43 zostało negatywnie zaopiniowanych podczas weryfikacji. Ostatecznie na mieszkańcy miasta do wyboru mają 149 propozycji. W tej edycji zadania podzielono na trzy kategorie: mikro (jednostkowy koszt do 10 tys. zł), małe (do 100 tys. zł) oraz duże (do 500 tys. zł). Pula budżetu nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem i wynosi 2,5 mln zł. Na realizację zadań dużych zarezerwowano 2 mln zł, na zadania małe 400 tys. zł, a mikro 100 tys. zł.

Głosowanie trwa tylko tydzień, od 16 do 22 października. Uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Opola, niezależnie od miejsca zameldowania, którzy ukończyli 16 lat. Na kartach do głosowania można wskazać maksymalnie 9 projektów – po 3 z każdej grupy. Wyboru można dokonać drogą internetową [LINK] bądź w formie papierowej w specjalnie zorganizowanych punktach [LISTA].

Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana do końca miesiąca.

strona internetowa opolskiego budżetu obywatelskiego | regulamin

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: