Budżet Obywatelski Gdańsk 2019 – jaki jest twój pomysł?

Mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2019 do 30 marca!

fot. Aneta Pawska | Wikimedia Commons | lic. CC BY 3.0

W kolejnej edycji budżetu obywatelskiego swoje pomysły mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 rok życia.

Projekty tradycyjnie zgłaszać można w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i dzielnicowej. Kategoria ogólnomiejska dedykowana jest projektom, które oddziaływać będą na mieszkańców całego miasta lub więcej niż jednej dzielnicy. Na ich realizację przeznaczono 3,964 mln zł, pojedynczy zgłoszony projekt może mieć maksymalny szacunkowy koszt wynoszący 2 mln zł.

Kategoria dzielnicowa przeznaczona jest dla mniejszych zadań – dla mieszkańców osiedla bądź dzielnicy. Łączna pula tej kategorii wynosi 15,855 mln zł. Została ona podzielona pomiędzy dzielnice Gdańska, zależnie od liczby mieszkańców – LISTA. Najwięcej do dyspozycji mają mieszkańcy Chełma – 1,45 mln zł, kolejne Przymorze Wielkie ma “jedynie” 847 tys. zł. Zgłoszony projekt w kategorii dzielnicowej może mieć maksymalny koszt równy puli dla danego obszaru.

Projekty należy zgłaszać poprzez internetowy formularz – LINK. Po rejestracji zgłoszeniodawca pod swoim projektem musi zdobyć podpisy 15 mieszkańców (zależnie od kategorii projektu dzielnicy lub miasta). Wydrukowany formularz z załącznikami i listą poparcia należy dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Do 30 marca w Zespole Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12 funkcjonuje punkt konsultacyjny. Można tutaj uzyskać pomoc i wszelkie informacje na temat budżetu obywatelskiego.

Zgłaszane inwestycje lub działania muszą dotyczyć mienia miejskiego bądź muszą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta. Nie mogą dotyczyć jednak budynków oświatowych. Ich realizacja musi być możliwa w przeciągu dwóch lat. Propozycje, które będą sprzeczne z przyjętymi przez władze miasta programami i strategiami, nie przejdą weryfikacji formalno-prawnej. Podobnie będzie z pomysłami dotyczącymi wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej czy niespełniającymi kryterium gospodarności.

Po etapie zgłaszania projektów nastąpi weryfikacja. Odpowiedzialne będą za nią merytoryczne wydziały urzędu jak i Zespół Konsultacyjny. Zgłoszeniodawcy będą informowani o konieczności wniesienia ewentualnych zmian.

Głosowanie zaplanowano na wrzesień.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gdańsk 2019

  • Zgłaszanie projektów: 1 – 30 marca
  • Weryfikacja projektów – możliwość wykonania: 1 marca – 29 czerwca
  • Weryfikacja formalno-prawna i gospodarności: 3 kwietnia – 31 lipca
  • Losowanie numerów na listach: do 27 sierpnia
  • Głosowanie: 10 – 24 września
  • Ogłoszenie wyników: do 28 września

strona internetowa | regulamin | facebook