Budżet 2017: Ponad miliard na mieszkalnictwo, budownictwo i geodezję

W ostatnich dniach sierpnia rząd przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu państwa, a w nim sumy przeznaczone na poszczególne działy.

PieniadzeWedług założeń przedstawionych przez Ministerstwo Finansów dla działów gospodarki przestrzennej, budownictwa i mieszkalnictwa przeznaczona zostanie pula 1,18 mld złotych. W ramach tych działów pieniądze zostaną rozdysponowane między nowe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, remonty, realizacje zobowiązań w zakresie mieszkalnictwa, poprawę efektywności energetycznej, zagospodarowanie przestrzenne, geodezję i kartografię, system informacji przestrzennej, politykę miejską, rewitalizację, gospodarkę nieruchomościami i nadzór architektoniczno-budowlany.

Najwięcej z puli, prawie miliard złotych, otrzyma zadanie “Budownictwo i mieszkalnictwo”, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkań. W jej ramach finansowanie obejmie także przeszłe i istniejące programy mieszkaniowe.

Geodezja i kartografia pochłonąć ma 200 milionów złotych. Pieniądze te mają poprawić dostęp do informacji przestrzennych oraz obsługę obywateli. Rząd liczy na zwiększenie procentu powierzchni kraju bazami danych przestrzennych, dostępnych drogą elektroniczną do 89% w 2017 roku i 94% w 2019 roku.

Zadanie “zagospodarowanie przestrzenne” otrzyma 10 mln złotych, co przyczynić ma się do usprawnienia systemu gospodarowania przestrzenią. Do roku 2019 prognozowane jest wydanie kolejnych 30 milionów złotych.

Więcej o budżecie na rok 2017 na stronie Ministerstwa Finansów.