50. Międzynarodowy Kongres Urbanistów ISOCARP, Gdynia 2014

Ponad 300 specjalistów w dziedzinie planowania miejskiego w ostatnich dniach obradowało w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia w ramach jubileuszowego – 50. Międzynarodowego Kongresu Urbanistów ISOCARP.

ISOCARP Congress 2014

W dorocznych spotkaniach tej założonej w 1965 roku organizacji z siedzibą w Hadze biorą udział eksperci z całego świata.  Spotkania odbywały się już w Bilbao, Atenach, Stambule, Brisbane czy Perm. W tym roku o miano gospodarza Światowego Kongresu Urbanistów i Planistów starało się 7 miast (między innymi Durban czy Singapur). Na gospodarza wybrano Gdynię. Wybór ten nie był przypadkowy – tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Urbanistyczne transformacje. Miasta i woda. Potwierdził to na konferencji prasowej Amos Brandeis, odpowiedzialny za organizację Kongresu, podkreślił, że Gdynia doskonale pasuje do tegorocznej tematyki kongresu. Wystarczy zrobić zdjęcie waterfrontu, żeby wiedzieć, dlaczego dla tego kongresu najlepszym miastem na świecie była Gdynia. Natomiast Milica Bajic-Brkovic, prezydent ISOCARPU powiedziała: “Gdynia jest bardzo nowoczesnym i szybko rozwijającym się miastem. Posiada bardzo dobrze funkcjonujący port, jeden z największych w Europie. Doceniono również architekturę modernistycznej Gdyni oraz położenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie morza, które jest dla planistów i urbanistów bardzo atrakcyjne.”

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym debatowali urbaniści z 49 krajów z różnych kontynentów. Kluczowi prelegenci to prof. Meera Mehta z Uniwersytetu CEPT w Ahmadabad w Indiach, prof. Alex Krieger z Harvard Graduate School of Design, prof. Francesco Bandarin z University Institute of Architecture w Wenecji. W Gdyni była też grupa urbanistów i planistów polskich, dla których kongres był okazją poznania zagranicznych doświadczeń i nowych trendów.

isocarp dzien 1

Kongres to również właściwe miejsce do zaprezentowania priorytetów państwa polskiego w dziedzinie planowania przestrzennego, stąd obecność wśród prelegentów Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Janusza Żbika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Dziekoński wspomniał o wzroście znaczenia samorządów lokalnych w procesach planistycznych i transformacyjnych miast.

Podczas kongresu ISOCARP odbyły się także warsztaty z udziałem 30 młodych planistów z różnych krajów, którzy mieli za zadanie opracować własne wizje gdyńskiego waterfrontu.

ISOCARP to jedna z trzech największych na świecie i najbardziej aktywna organizacja zrzeszająca urbanistów. Odbywający się w Gdyni kongres jest szczególny ze względu na to, że inauguruje obchody 50-lecia ISOCARP, których zakończenie nastąpi za rok w Rotterdamie.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu

źródła informacji: Materiały Prasowe ISOCARP, Strona Internetowa UM Gdynia, gdynia.pl