AKTUALNOŚCI

4. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy promuje najlepsze realizacje w Warszawie.

Zgłaszać je mogą projektanci, inwestorzy, mieszkańcy Warszawy i wszyscy zainteresowani. Szansę na Nagrodę mają autorzy budynków nowych, zabytkowych i zrewitalizowanych, przestrzeni publicznych (place, ulice, trakty spacerowe), wydarzeń poświęconych architekturze i urbanistyce, jak wystawy czy książki.

Nagrody są przyznawane w sześciu kategoriach:

  1. najlepszy budynek użyteczności publicznej;
  2. najlepszy budynek komercyjny;
  3. najlepszy obiekt mieszkalny;
  4. najlepsza rewitalizacja;
  5. najlepsza przestrzeń publiczna;
  6. najlepsze wydarzenie architektoniczne.

Najwyższy laur to Grand Prix. Dla nas szczególnie ważna jest nagroda publiczności, bo to mieszkańcy wskazują najważniejszą i najlepszą realizację z 2017 r. spośród finalistów wybranych przez jury. Każdy może zagłosować wybierając jedną z nominacji. Plebiscyt trwa do 7 października na stronie www.nagroda-architektoniczna.pl

W 2016 roku odbyły się dwie edycje konkursu. W ramach pierwszej nagrodzono realizacje i wydarzenia z lat 2001-2014, w ramach drugiej – tylko te z 2015 r. Trzecia edycja konkursu odbyła się w 2017 r. W ubiegłorocznej edycji Grand Prix przypadło architektom i inwestorowi Hali Koszyki uznanej też za Najlepszy Budynek Komercyjny 2016 r. Nagroda Mieszkańców trafiła do autorów Placu Europejskiego. Najlepszym Budynkiem Użyteczności Publicznej okazał się Wydział Rzeźby ASP przy ul. Spokojnej. Najlepszy Budynek Mieszkalny powstał z prefabrykatów przy ul. Sprzecznej. Za Najlepszą Rewitalizację jury uznało Centrum Kreatywności Targowa. Najlepszą Przestrzenią Publiczną okazała się pieszo-rowerowa kładka Żerańska. Wydarzeniem Roku została 21. wystawa „Plany na przyszłość”.

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Prezydent m.st. Warszawy. Partner merytoryczny to Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. W kilkunastoosobowym jury Nagrody zasiadają eksperci oraz przedstawiciele władz miasta.

Zobacz także:

nagroda-architektoniczna.pl

www.facebook.com/nagrodaarchitektoniczna

https://twitter.com/NagrodaArchWWA