Zrównoważony biznes a czystsze miasta

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego to problem, z którym boryka się obecnie większość miast. Troska o poprawę jakości powietrza czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to odpowiedzialność spoczywająca nie tylko na mieszkańcach i samorządach, ale także na biznesie. Czy można prowadzić efektywne przedsiębiorstwo, które nie szkodzi otoczeniu? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak.

Coraz więcej firm traktuje środowisko naturalne, jako pełnoprawnego interesariusza, którego potrzeby należy uwzględnić planując działania biznesowe. Do grona firm, które wyeliminowały swój negatywny wpływ na środowisko naturalne dołączył niedawno globalny producent podłóg modułowych Interface.

„Po 25 latach od podjęcia Mission Zero możemy ogłosić jej sukces i być dla innych przedsiębiorców żywym świadectwem, że prowadzenie biznesu neutralnego dla środowiska jest możliwe. Optymalizując naszą strategię biznesową we wszystkich kluczowych obszarach – w fabrykach, samych produktach i łańcuchu dostaw – byliśmy w stanie m.in. zredukować o 96% emisję gazów cieplarnianych czy zmniejszyć ilość odpadów o 92%” – mówi Marta Siczek, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Interface.

Potrzebę zaangażowania przedsiębiorstw w działania na rzecz otoczenia zauważają także rządy i międzynarodowe instytucje. W Agendzie 2030 przyjętej w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ wymieniono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a część z nich dotyczy właśnie biznesu. Są to m.in. zrównoważone uprzemysłowienie, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom oraz podejmowanie globalnego partnerstwa na rzecz realizacji powyższych celów.

Zrównoważony rozwój, jako element strategii biznesowej

Pierwszym krokiem do prowadzenia neutralnej dla otoczenia działalności jest precyzyjne określenie celów firmy w tym zakresie i wpisanie ich do strategii biznesowej. Sposób ich realizacji różni się w zależności od obszaru działalności i możliwości przedsiębiorstwa. Sektor wytwórczy najczęściej skupia się na ponownym opracowywaniu składów produktów, ulepszaniu procesu produkcji, pozyskiwaniu przyjaznych dla środowiska surowców czy minimalizacji odpadów. Warto przeanalizować także łańcuch dostaw i zastanowić się czy można przeorganizować go tak, aby maksymalnie zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

„Przykładem zrównoważonego łańcucha dostaw w Interface jest pozyskiwanie przędzy do produkcji naszych wykładzin z surowców wtórnych, jak porzucone sieci rybackie wyławiane w nadbrzeżnych miejscowościach Filipin i Kamerunu. Zyskuje na tym przyroda, ale także każda z zaangażowanych stron: od lokalnych mieszkańców, aż po naszych klientów” – dodaje Marta Siczek.

Ślad węglowy biznesu

Jedną z najczęstszych trudności przy wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju jest problem z mierzalnością takich działań. Rozwiązaniem może być wypracowanie własnego systemu lub korzystanie z ogólnodostępnych narzędzi, jak kalkulatory śladu węglowego (ang. carbon footprint). Umożliwiają one określenie wpływu danego przedsiębiorstwa lub nawet pojedynczego produktu na środowisko, dzięki wyliczeniu jego całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowa analiza wszystkich etapów działalności pozwala zidentyfikować te, które w największych stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, a następnie zaplanować i wdrożyć działania w kierunku zredukowania śladu węglowego.

Biophilic Design i przyjazna przestrzeń pracy

Obok zmian w bieżących działaniach firmy, jej proekologiczna postawa może być widoczna także w architekturze i designie miejsca pracy. Zrównoważone siedziby stanowią narzędzie employer branding wielu firm, dodatkowo wzbogacając tkankę miejską. Coraz popularniejsze są tzw. zielone fasady, a więc pionowe ogrody umieszczone na zewnętrznych ścianach budynków. To rozwiązanie oprócz oryginalnego wyglądu oferuje także inne korzyści, jak regulacja temperatury obiektu, oczyszczanie powietrza czy minimalizacja hałasu. Prekursorami tego tupu rozwiązań są Paryż, Londyn, Barcelona, Mediolan, ale moda na pionowe ogrody dotarła także do Polski, a roślinność porastającą elewację można zobaczyć m.in. na budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy ulicy Krasickiego w Warszawie. Barierą w powszechnym stosowaniu tego rozwiązania może być fakt, że zaprojektowanie, a także późniejsze utrzymanie roślinności wymagają sporych nakładów finansowych.

Naturalne elementy pojawiają się również we wnętrzach siedzib firm i biurowcach, co ma pobudzać efektywność pracowników i tworzyć przyjazną atmosferę pracy.

„Mieszkańcy miast zwykle nie mają zbyt wielu okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, co według koncepcji Biophilic Design jest naturalną potrzebą człowieka. To idea takiego urządzania wnętrz, które umacnia naszą łączność ze środowiskiem naturalnym, wykorzystywana także przez właścicieli biur czy innych miejsc pracy. Jej podstawową zasadą jest reprezentowanie natury w przestrzeniach bezpośrednio, np. przez dostęp do naturalnego światła oraz pośrednio, dzięki doborowi naturalnych kolorów i faktur” – tłumaczy Marta Siczek, prowadząca warsztaty w ramach Interface Biophilic Design LAB.

Więcej o wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju w działalność biznesową można przeczytać w przewodniku Lessons for the Future wydanym przez Interface.