Zory 1

Zory 1

Strefa śródmiejska w uchwale krajobrazowej dla Żor pokrywać ma się z obszarem wpisanym do rejestru zabytków

Strefa śródmiejska w uchwale krajobrazowej dla Żor pokrywać ma się z obszarem wpisanym do rejestru zabytków