Zoliborz_Pld_koncepcja-rys-v2

Zoliborz_Pld_koncepcja-rys-v2

Plan MPZP terenu Żoliborza Południowego, wariant II; źródło: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju