Zoliborz_Pld_koncepcja-rys-v1

Zoliborz_Pld_koncepcja-rys-v1

Plan MPZP terenu Żoliborza Południowego, wariant I; źródło: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju