Zmiany na stanowiskach wiceministrów

Jarosław Pinkas, Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski pożegnali się z rządem w związku z zapowiedzianą redukcją liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Decyzję o dymisji trzech wiceministrów premier Mateusz Morawiecki podpisał w czwartek rano. Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski byli sekretarzami stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Ich dymisja wiąże się głównie z przeniesieniem ich kompetencji do resortu inwestycji i rozwoju oraz kancelarii premiera. Wcześniej, w poniedziałek podczas konferencji prasowej w KPRM premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmniejszenie liczby pracowników resortów.

Ministerstwo Infrastruktury; fot. Wojciech Wojtowicz

Zgodnie z informacjami, podawanymi przez “Gazetę Polską Codziennie” Tomasz Żuchowski może w przyszłości zarządzać Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, w ministerstwie nastąpiły również duże zmiany na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w departamentach związanych z gospodarką przestrzenną.


Kazimierz Smoliński był sekretarzem stanu w MIB, odpowiedzialnym był za sprawy mieszkalnictwa i poczty. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe dla radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem. Jego kancelaria prawna współpracowała z firmami związanymi z transportem, budownictwem, mieszkalnictwem i spółdzielczością. Członek wielu rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych. W latach 2006-2008 Prezes Grupy Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni, a w latach 2013-2014 Prezes Grupy Kleba Invest S.A. w Bojanie. Był radnym miejskim i Przewodniczącym Rady Miasta w Tczewie. Poseł oraz członek Komisji Infrastruktury w Sejmie VI i VII kadencji. Poseł również w VIII kadencji.

Tomasz Żuchowski był sekretarzem stanu, odpowiedzialnym za budownictwo oraz do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ukończył budownictwo oraz gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studia podyplomowe z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie, później: wykładowca akademicki. Prowadził własną działalność gospodarczą (kompleksowa obsługa inwestycyjna w obszarze budownictwa i mieszkalnictwa), pracował na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i w administracji rządowej związanej z budownictwem i planowaniem przestrzennym, uczestnicząc przy opracowaniach i realizacji zmian prawa w tym obszarze. Żuchowski w czasie pracy w ministerstwie był współautorem zmian w ustawach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego m.in. ustawy Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.