Zmarł prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki

W wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki. Specjalizował się w socjologii miasta, gospodarce miejskiej i zarządzaniu miastami, rozwoju lokalnym oraz polityce regionalnej.

O śmierci prof. Jałowieckiego poinformował profil EUROREG przy Uniwersytecie Warszawskim. Jałowiecki był autorem ponad 300 publikacji, w tym 18 zwartych publikacji książkowych, redaktor kilkunastu wydawnictw zbiorowych. Ponad 20 prac opublikował za granicą w różnych językach. Główny dorobek w zakresie socjologii miasta oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. (Indeks „h” = 34).  Opublikował m.in. 7 monografii poświęconych miastom polskim i europejskim, a w ostatnich latach m.in.: “Metropolie” „Społeczna przestrzeń metropolii”, „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, (wspólnie z M. S. Szczepańskim), „Rozwój regionalny, rozwój regionalny w perspektywie socjologicznej”, (wspólnie z M. S. Szczepańskim i G. Gorzelakiem), „Globalny świat metropolii”, „Czytanie miasta” oraz „Społeczne wytwarzanie przestrzeni” (II wydanie). Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Naukoznawstwa PAN.

Był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładał w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także gościnnie na Uniwersytecie Paryż I – Sorbona oraz na Uniwersytecie im. Paula Valèry’ego w Montpellier. W latach 1970-1974 brał udział w opracowaniu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Algieru.