AKTUALNOŚCI

“Zielone” wydarzenia projektu Zielone Miasto – Warszawa, 05-11.2016

Zielone Miasto to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 – ŚWIĘTUJEMY!  zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu zieleni miejskiej dla mieszkańców.

logotyp_25_DE_PL

STATUS QUO

Jak będzie wyglądać sytuacja naszych miast w dłuższej perspektywie czasowej? W jaki sposób musimy zmienić nasze działania, aby tworzyć miasta przyjazne ludziom? Jest to pytanie aktualne, zwłaszcza w relacji z danymi statystycznymi: dwie trzecie światowego zużycia energii, 60% zużycia wody i 70% emisji dwutlenku węgla przypada na miasta. W Niemczech ponad 75% społeczeństwa mieszka w zurbanizowanych terenach aglomeracji miejskich. Również z powodu pogłębiających się procesów demograficznych i starzenia się społeczeństwa oraz atrakcyjnego rynku pracy w miastach, „renesans miast“ i wzrost liczby ich mieszkańców jest współcześnie zauważalną tendencją. Ekonomiści światowej rangi zwracają uwagę na znaczenie potencjału terenów otwartych i terenów zieleni dla aglomeracji miejskich świata nie tylko jako miejsca regeneracji sił czy pod względem aspektu ekologicznego, ale również jako czynnik zwiększający atrakcyjność gospodarczą będącą wynikiem procesów synergii (atrakcyjne środowisko pracy i życia).

• Zieleń miejska, mimo zmian ostatnich dekad, jest w dalszym ciągu słabym ogniwem w konfrontacji z ekonomicznymi procesami rozwoju miasta.

• Ogrody są od wieków miejscem spotkań mieszkańców szukających odpoczynku od zgiełku miast.

• Zainteresowanie mieszkańców miast zielonymi enklawami rośnie. Trend przejęcia za nie odpowiedzialności jest widoczny we wzrastającej liczbie ogrodów partycypacyjnych.

Istotnym jest podniesienie znaczenia tematu ZIELENI adekwatnie do wartości jaką stanowi on dla mieszkańców miast.

CEL

• Podniesienie świadomości znaczenia TERENÓW ZIELENI dla mieszkańców

• Przybliżenie tematu ZIELENI młodemu społeczeństwu

• Ukazanie tendencji kształtowania współczesnych ogrodów

• Uczynienie miasta (czasowo) bardziej zielonym.

Logo_Baner_160428

OPIS OGÓLNY

W okresie od maja do listopada 2016 w ramach projektu ‚‚ZIELONE MIASTO’’ organizowany jest w Warszawie „FESTIWAL OGRODÓW – Ogrody Tymczasowe” – projekt, podczas którego w symboliczny i kreatywny sposób przedstawione zostaną roślinne kompozycje, interpretacje Zielonego Miasta w centralnych lokalizacjach Warszawy. Ogrody uatrakcyjni urozmaicony program wydarzeń społeczno-kulturalnych. Jednym z nich będzie cykl wycieczek po Warszawie „Rowerem przez parki i ogrody” oraz „Gra w zielone” – warsztaty i gra miejska dla mieszkańców.

Ponadto, w ramach kontynuacji WARSZAWSKICH ROZMÓW ARCHITEKTONICZNYCH – cyklu wykładowo – dyskusyjnego na tematy dotyczące rozwoju miasta, w roku jubileuszowym odbędą się dwie edycje konferencji. Pierwsza z nich o tytule „ZIELONE MIASTO – miasto jako ogród” odbędzie się 10 czerwca 2016 roku i poruszać będzie kwestie ‚‚zielonych’’ strategii rozwoju miast oraz ogrodów i parków miejskich. Jesienna konferencja odbędzie się 14 października 2016 roku pt. „REVITAL TOTAL – nowe stare miasta” i dotyczyć będzie procesów rewitalizacji w oparciu o dobre praktyki z Polski i Niemiec. Oba spotkania będą miały miejsce w budynku SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne po wcześniejszej rejestracji ([email protected]).

Współorganizatorami projektu ,,Zielone Miasto’’ są: Fundacja Twórców Architektury, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie oraz pracownia Coqui Małachowska Coqui urbanistyka architektura krajobrazu. Projekt wspiera również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Oddział Warszawski SARP.

Kurator: arch. krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui.

Kontakt z organizatorem: [email protected], tel.: +49 30 / 797 47 882

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach: www.wra.org.pl, www.25de.pl

OPIS „ZIELONYCH“ WYDARZEŃ

FESTIWAL OGRODÓW – Ogrody Tymczasowe

logotyp_FO

Projekt, podczas którego w symboliczny i kreatywny sposób przedstawione zostaną roślinne interpretacje Zielonego Miasta. Powstałe w formie warsztatów projektowych tymczasowe ogrody (kompozycja roślinna w drewnianej skrzyni) uatrakcyjni ciekawy program wydarzeń społeczno-kulturalnych. Aranżacje ogrodowe mają na celu zaangażowanie mieszkańców w temat ZIELENI oraz przybliżenie go młodemu społeczeństwu.

Czas trwania: maj – listopad 2016

Miejsce: centralne lokalizacje Warszawy

Ogród w Ambasadzie Niemiec

Trzy „zielone domy“ z ciętego żywopłotu w zielonym ogrodzie bujnej kompozycji bylin i traw. Nad nimi pochyla się rozłożyste drzewo chroniąc od przeciwności pogody, ciesząc ubarwieniem liści, kwiatów i owoców jesienią. To tutaj, w sercu miasta, w ogrodzie, spotykają się jego mieszkańcy. Reportaż telewizyjny o ogrodzie ukaże się we wrześniowym programie TV‚,Maja w Ogrodzie’’. Otwarcie ogrodu przez Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikela.

Termin uroczystego otwarcia: 21 maja 2016 o godz. 12:30 podczas Dnia Otwartego Ambasady Niemiec

Miejsce: ul. Jazdów 12 w Warszawie

Ogród w Nowym Teatrze

Hommage krajobrazu dzieciństwa – kompozycja z wysokich traw, z cieniującymi drzewami i drewnianą ławą, gdzie można położyć się i będąc otoczonym szumiącymi kłosami widzieć tylko połyskliwe liście smukłych gruszy i niebo nad głową. Na chwilę wraca wspomnienie słonecznego lata, drzewa na łące dającego cień i zapachu wsi. Na chwilę zamykamy oczy i jesteśmy “poza miastem” będąc w samym jego centrum.

Termin uroczystego otwarcia: 11 czerwca 2016 – Zielony Happening

Miejsce: Nowy Teatr – ŚWIETLICA – ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie

Kolejne ogrody w realizacji.

Więcej informacji na: www.wra.org.pl oraz na facebook’u

Konferencja WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_6

„ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych”

logo_WRA_6

Głównym tematem polsko-niemieckiej konferencji będą miejskie tereny zieleni oraz ‚‚zielone’’ strategie rozwoju miast. Porównując miasto do ogrodu zaprezentowany zostanie przykład Międzynarodowej Wystawy Ogrodowej IGA Berlin 2017. Omówione zostaną takie zagadnienia jak kreatywna przestrzeń miejska tworzona przez dzieci oraz ‚‚zielone dachy’’ Hamburga jako przestrzeń dodana w mieście. Przeprowadzona zostanie także dyskusja dotycząca roli terenów otwartych w rozwoju miasta na przykładzie nowych inwestycji w Warszawie i Berlinie.

Termin: 10 czerwca 2016

Miejsce: Pawilon SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

Więcej informacji na: www.wra.org.pl oraz na facebook’u

ROWEREM PRZEZ PARKI I OGRODY

Cykl „zielonych“ wycieczek rowerowych z przewodnikiem po Warszawie ma na celu ukazanie tego jak się dziś planuje przestrzeń zieloną, pomoże nam w odkryciu historycznych ogrodów – perełek czy umożliwi zajrzenie do modernistycznych zielonych zakątków w centrum miasta. Przyjrzymy się również tymczasowym kompozycjom Festiwalu Ogrodów.

Termin: w każdą drugą sobotę miesiąca – 11.06, 9.07, 13.08, 10.09 w godzinach 10:00 – 12:00

Punkt zbiórki: Ambasada Niemiec ul. Jazdów 12, Warszawa – z własnym rowerem lub rowerem miejskim

Więcej informacji na: www.wra.org.pl, www.warsawman.pl/de/ oraz na facebook’u

GRA W ZIELONE – gra miejska dla mieszkańców i warsztaty

Chcemy poznać warszawskie „zielone“ i mieć przy tym wiele frajdy i zabawy. Dreszczyk emocji i kreatywności nie będzie nam oszczędzony. Przeszukamy miasto i wydobędziemy z niego ukryte tajemnice, przeżyjemy niesamowite historie i będziemy z pewnością trochę mniej zieleni w temacie zieleni.

Obserwujcie na: www.wra.org.pl oraz na facebook’u

WARSZTATY – “MÓJ ZIELONY DACH”

Cykl warsztatów propagujących “zielone dachy” na prywatnych domach w mieście i pod miastem. Kompozycja przydatnych roślin, koszt dachowego ogrodu oraz układanie warstw dachowych, aż po sadzenie roślin przez samych uczestników gwarantują naukę i dobrze spędzony czas. Prowadzący warsztaty pomagają i doradzają w przypadku pytań.

Termin: w każdą trzecią sobotę miesiąca – 18.06, 23.07, 27.08 w godzinach 11:00 – 12:30

Miejsce warsztatów: Nowy Teatr – ŚWIETLICA – ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie

Więcej informacji na: www.wra.org.pl oraz na facebook’u

Konferencja WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_7

„REVITAL TOTAL – NOWE STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich“

Konferencja poświęcona jest procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej i będącym motorem zmian obrazu i funkcjonowania miasta. Przedyskutowane zostaną kwestie managementu projektów rewitalizacyjnych, ich uczestników oraz kosztów, z którymi są związane. Referenci zaprezentują przykłady transformacji stref śródmiejskich Berlina. Ponadto, dyskusji poddane zostaną projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi.

Termin: 14 października 2016

Miejsce: Pawilon SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

Więcej informacji na: www.wra.org.pl oraz na facebook’u