Zielone Stare Polesie w Łodzi

Najmniej zazielenione osiedle w Łodzi – Stare Polesie – doczeka się sporych inwestycji w zakresie estetyki miejskiej. W ich skład wejdzie tworzenie parków kieszonkowych czy ulic-ogrodów.

Program zazieleniania Starego Polesia powstał w łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2013 roku. Podjęcie działań na tym łódzkim osiedlu o niewielu i do tego nieuporządkowanych terenach zielonych będzie możliwe dzięki dzisiejszej decyzji łódzkich radnych, którzy przekazali pieniądze na ten cel. Władze miasta widzą w tym działaniu sposób na poprawę jakości życia na tym terenie, co ma przyczynić się do zarówno do przyciągnięcia nowych inwestorów jak i wspomożeniu obecnych mieszkańców i przedsiębiorców.

Stare Polesie to nawet jak na łódzkie warunki wyjątkowa okolica. Jest to obszar, w którym w największym stopniu zachowała się miejska tkanka świadcząca o XIX-wiecznym, dynamicznym rozwoju Łodzi. Klimat pofabrycznego miasta, pełnego zarówno pięknych jak i zwyczajnych kamienic, poprzecinanego licznymi ceglanymi fabrykami oraz willami i pałacykami, zostanie wzbogacony dzięki planowym inwestycjom w poprawę przestrzeni publicznych.

Jak wyjaśnia Anna Sokołowska z łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, idee fixe tego projektu to stworzenie bardziej przyjaznej przestrzeni poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego, wprowadzenie zieleni w przestrzenie ulic oraz tworzenie nowych i rekompozycja istniejących obszarów zielonych.

Mapa zielonych inwestycji na Starym Polesiu

Mapa zielonych inwestycji na Starym Polesiu

Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie budowa ulic-ogrodów, na których ograniczony zostanie ruch samochodowy celem wprowadzenia elementów zieleni, a przy tym również wprowadzeniu priorytetu dla komunikacji miejskiej. Łódzcy planiści szczególny potencjał zmian widzą w:

  • alei 1 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do Wólczańskiej;
  • ulicy Wólczańskiej na odcinku od ul. Próchnika do Więckowskiego
  • ulicy Pogonowskiego (Legionów-Zielona)
  • ulicy Lipowej (1 Maja-Więckowskiego)
  • ulicy Strzelców Kaniowskich (1 Maja-Więckowskiego)
  • ulicy Kopernika (Wólczańska-Gdańska)
  • ulicy Gdańskiej (Kopernika-Zamenhofa)

Drugim filarem programu jest tworzenie parków kieszonkowych wraz z nowymi przebiciami przez charakterystyczne łódzkie kwartały o nierzadko sporych rozmiarach. Powstaną one przy ulicy Legionów, Pogonowskiego, Struga oraz Strzelców Kaniowskich. Z racji skali projektu wymagane będzie najpewniej wejście w posiadane niektórych prywatnych działek przez miasto, drogą zakupu lub wymiany nieruchomości.

Wartość zielonych inwestycji tylko na 2016 rok to przeszło 13 mln złotych. Program dla Starego Polesia zostanie również usankcjonowany w zapisach miejskich planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Mają one zostać zaprezentowane opinii publicznej pod koniec obecnego roku.