AKTUALNOŚCI

Zdjęcia ukosne.pl i lotniczy skaning laserowy – trzy wymiary, pięć perspektyw

Rozwój cyfrowych kamer fotogrametrycznych nie pozostawał bez wpływu na wzrost rynku i popularyzację zdjęć lotniczych. Coraz lepsza jakość, krótszy czas zarówno na pozyskanie jak i opracowanie ortofotomap popularyzowały zastosowanie tego typu informacji w wielu dziedzinach gospodarki. Niestety, zdjęcia pionowe cechuje ograniczona perspektywa. Dlatego rozszerzeniem podstawowego zakresu informacji stały się zdjęcia ukośne i lotniczy skaning laserowy. Wszystkie wymienione rodzaje danych wzajemnie się uzupełniają, a w wielu miastach są podstawą analiz przestrzennych w środowisku 3D.

DANE

Codziennie korzystamy podświadomie z informacji kontekstowej. Analizujemy, weryfikujemy treści najlepiej z wielu źródeł niezależnie. W wymiarze przestrzennym taką możliwość dają nam zdjęcia ukośne, pionowe i lotniczy skaning laserowy. Wraz z aplikacją jest to idealny zestaw narzędzi do analiz, pomiarów odległości, pomiarów powierzchni fasad, dachów czy nawet wysokości budynków.

Najważniejsza z punktu widzenia użytkownika jest cecha komplementarności wyżej wymienionych danych. Zachodzi nie tylko w obszarze wykorzystania zdjęć pionowych i ukośnych, ale także w trzecim wymiarze informacji, który rejestrowany jest przez skaner laserowy. Powstaje chmura punktów z rzeczywistym odwzorowaniem (współrzędnymi XYZ) zarówno rzeźby terenu (NMT) jak i wszelkich obiektów znajdujących się na jej powierzchni (NMPT – drzewa, budynki, infrastruktura).

Sklasyfikowana Chmura Punktow - Widok z góry / Źródło: MGGP Areo

Sklasyfikowana Chmura Punktów – Widok z góry / Źródło: MGGP Aero

Sklasyfikowana Chmura Punktow - 3D / Źródło: MGGP Areo

Sklasyfikowana Chmura Punktów – 3D / Źródło: MGGP Aero

Zdjęcia pionowe służą głównie opracowaniu ortofotomapy. Skaning laserowy wykorzystywany jest do zbudowania modelu 3D miasta, inwentaryzacji zieleni, pomiarów wysokości dowolnych obiektów. Zdjęcia ukośne dają możliwość teksturowania (nakładania) fasad budynków na modelu 3D. Dzięki takiemu zestawowi danych powstają fotorealistyczne miasta prezentowane w przestrzeni wirtualnej.

Wymienione trzy jednoczesne metody inwentaryzacji terenu stanowią kompleksowy i unikalny (ze względu na szczegółowość, skalę i synergię metod) projekt, który wnosi olbrzymią wartość danych dla analiz przestrzennych, administracji i zarządzania miastem. Przestrzeń zostaje zinwentaryzowana w krótkim czasie, dzięki czemu powstaje wiarygodna baza danych, co z kolei wpływa na ograniczenie liczby wyjazdów w teren, pomiarów kontrolnych czy konieczności sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Wszystko to można teraz zrobić z poziomu komputera. Zdjęcia ukośne są inwestycją dla miasta, ale jest to inwestycja która szybko się zwraca. Już samo ograniczenie konieczności wywiadów terenowych usprawnia i przyspiesza pracę wydziałów urzędu miasta.

W ramach projektów opracowujemy ukośne ortofotomapy, które znajdują zastosowania w systemach klasy GIS jako uzupełnienie treści wszelakich map czy klasycznej ortofotomapy. Dzięki porównaniu ze starszymi mapami i zdjęciami można zaobserwować zmiany zachodzące w miejskiej architekturze. Zdjęcia ukośne wspierają weryfikację zagospodarowania terenu, wysokość podatków od nieruchomości. Prezydent dysponując takimi mapami znacznie łatwiej zachęci inwestora, a wydział promocji opublikuje ofertę miasta w atrakcyjny sposób.

OPROGRAMOWANIE

Po kilku latach pracy ze zdjęciami ukośnymi, kiedy mieliśmy już dopracowaną technologię pozyskiwania i przetwarzania danych oraz stabilną wersję desktopową oprogramowania do pracy ze zdjęciami ukośnymi zaczęliśmy pracę nad aplikacją internetową. Było już doświadczenie i wiedza, znaliśmy wnioski i potrzeby klientów, naszedł czas na dedykowany serwis mapowy dostępny na każdym komputerze czy tablecie. Wyjściowymi założeniami były: szybkość działania, intuicyjna obsługa, prostota i funkcjonalność. Tak powstała aplikacja ukosne.pl. Szybkość działania serwisu zapewnia zastosowanie technologii TMS (tile map service). Cechuje go łatwość obsługi bo nie wymaga przełączania warstw, odświeżania i czekania na wynik. Naszym celem było stworzenie serwisu, którego używał będzie każdy prezydent czy burmistrz danego miasta, jego doradcy, zastępcy, radni, pracownicy wydziałów oraz oczywiście mieszkańcy, turyści i inwestorzy.

Sprawnie działająca aplikacja ukosne.pl to nie koniec naszych działań na tym polu. Dalej rozwijamy technologię pozyskiwania oraz udostępniania zdjęć ukośnych, w tym kolejne funkcje narzędzi usprawniających analizę treści zdjęć ukośnych.

Stary Browar - Poznań - Widok Pionowy z góry / Źródło: MGGP Areo

Stary Browar – Poznań – Widok pionowy z góry / Źródło: MGGP Aero

Stary Browar - Poznań - Zjęcie Ukośne - Widok na północ / Źródło: MGGP Areo

Stary Browar – Poznań – Zdjęcie ukośne – Widok na północ / Źródło: MGGP Aero

Stary Browar - Poznań - Zjęcie Ukośne - Widok na wschód / Źródło: MGGP Areo

Stary Browar – Poznań – Zdjęcie ukośne – Widok na wschód / Źródło: MGGP Aero

Stary Browar - Poznań - Zjęcie Ukośne - Widok na południe / Źródło: MGGP Areo

Stary Browar – Poznań – Zdjęcie ukośne – Widok na południe / Źródło: MGGP Aero

Stary Browar - Poznań - Zjęcie Ukośne - Widok na zachód / Źródło: MGGP Areo

Stary Browar – Poznań – Zdjęcie ukośne – Widok na zachód / Źródło: MGGP Aero

Na podstawie zrealizowanych projektów wiemy, że geoinformacja odgrywa coraz większe znacznie w codziennej pracy planistów. Nowoczesne technologie dają dziś możliwość pozyskania informacji dla dużej powierzchni miasta w ciągu zaledwie jednego dnia. Zebrane informacje mają charakter obiektywny, są dokładne i umożliwiają wyciąganie wniosków trudnych do osiągnięcia metodą wywiadu terenowego. Ponadto informacje w ten sposób pozyskane mają charakter komplementarny i są doskonałym punktem wyjścia do wszelkich analiz wysokościowych czy sytuacyjnych.

Witold Kuźnicki,
[email protected], MGGP Aero