„Zaplanuj swoją przestrzeń” – V Edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza do wzięcia udziału w V Edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”.

Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń” jest konkursem o charakterze otwartym i ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości. Konkurs ten ma na celu rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych oraz wyłonienie osób zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią.

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzonym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2020/2021.

Etap eliminacyjny rozpoczyna się 2 stycznia!

Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności.

Drugi etap odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej. 40 uczniów o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie zostanie zakwalifikowanych do etapu drugiego. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników z jednakowym wynikiem.

Trzeci etap finałowy, do którego zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczestników.
Finał odbywa się w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu drugiego.
Etap ten odbywa się pod nadzorem Komisji Konkursowej.
Listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu ustala Komisja Konkursowa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: https://konkurs.gik.pw.edu.pl

Można również śledzić fanpage Konkursu na Facebooku https://www.facebook.com/ZaplanujSwojaPrzestrzen/