AKTUALNOŚCI

zaMIESZ(K)ANIE – nowe osiedle dla Krakowa – podsumowanie

W dniach 21-23 maja 2018 odbyła się już dziewiąta edycja międzynarodowych warsztatów architektoniczno-urbanistycznych organizowanych przez Koło Naukowe Urbanistyki podlegające pod Katedrę Polityki Regionalnej. Hasłem przewodnim warsztatów było – „Zamieszkanie – nowe osiedle dla Krakowa”. Mieliśmy przyjemność gościć uczestników z Chin, Wrocławia, Łodzi, Białegostoku i Krakowa.

Na uroczystym otwarciu wydarzenia, które odbyło się w poniedziałek (21 maja) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gości powitał kierownik katedry prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Następnie uczestnicy zostali wprowadzeni w temat podczas prelekcji, które zostały wygłoszone kolejno przez dr inż. architekt Dorotę Jopek, prof. Anne Karwińską, dr Małgorzatę Uhruską oraz prof. dr hab. Aleksandra Bohma. Prelekcje miały za zadanie zwrócić uwagę na to, jak należy projektować osiedle, aby stworzyć przyjazną dla mieszkańców przestrzeń z szeregiem funkcjonalnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na aspekt społeczny, oraz wyróżniono elementy dobrze zaprojektowanego osiedla wraz z podaniem przykładów ze świata i Polski.

Jeszcze tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyła się gra terenowa. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy (powstało 7 grup), w których pracowali już do końca warsztatów. Gra terenowa pełniła funkcję inwentaryzacji terenu, a punkty, w których następowało rozwiązywanie zadań odbywało się w miejscach kluczowych dla poznania projektowanego obszaru oraz otoczenia. Uczestnicy rozwiązywali rebusy, krzyżówki, quiz, projektowali niewielki park, oraz grali w taboo. Za prawidłowe rozwiązanie zadania otrzymywali fragment cytatu, który na koniec gry musieli ułożyć z rozsypanki kilku fragmentów zdobytych podczas całej rozgrywki. Uczestnicy dobrze się bawili i mogli się przy tym lepiej poznać, co przełożyło się na dobrą współpracę i końcowo fantastycznie wykonane projekty.

Wraz z nastaniem kolejnego dnia uczestnicy byli gotowi do projektowania i mieli masę pomysłów. Wstępne koncepcje były rozrysowywanie kilkakrotnie. Cały czas pojawiały się nowe inspiracje, rozwiązania urbanistyczne i koncepcje zabudowy, która powinna współgrać już z istniejącym zagospodarowaniem, zielenią oraz pamiętać o terenach niezabudowanych, które z czasem będą przebudowywane w osiedla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Gdy uczestnicy mieli już ustalone koncepcje, nastąpił kolejny punkt programu polegający na konsultacji ze specjalistami z zakresu, architektury, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i urbanistyki. Cennych rad udzielał Filip Paruzel, Agnieszka Włoch Szymla, Paweł Jaworski, Piotr Węgrzynowicz oraz Łukasz Kamil Mazur. Po konsultacjach, uczestnicy wrócili do projektowania z nowymi pomysłami i doskonalili swój projekt. Czasu było coraz mniej, gdyż następnego dnia miała się odbyć prezentacja wyników. Grupy były bardzo różnorodne pod względem specjalizacji uczestników, co umożliwiało całościowe podejście do problemu i stworzenia niepowtarzalnych projektów. W zespołach byli architekci, architekci krajobrazu i planiści przestrzenni, a każdy z nich miał ręce pełne roboty. Często pojawiały się ciekawe pomysły z kultury chińskiej, które do projektów wprowadzali goście z Chin.

Ostatniego dnia warsztatów, panowała lekko nerwowa atmosfera, uczestnicy chcieli zdążyć dokończyć postery, na których wykonanie mieli przeznaczone praktycznie jeden dzień. Przygotowywali się do prezentacji wyników, aby koncepcję planowanego osiedla zrozumieli wszyscy uczestnicy i jury w składzie: mgr inż. arch. kraj. Laury Kochel oraz dr inż. Miłosza Zielińskiego. Prezentacja obywała się w języku polskim, angielskim, a nawet po chińsku. Jury było zachwycone zaproponowanymi rozwiązania i uznało, że wybór trzech miejsc na podium był niezwykle trudny.

Wygrała grupa Future Springfield, która zdecydowanie postawiła na nowoczesną technologię i rozwiązania smart city, zaraz za nią na drugim miejscu sklasyfikowana została grupa Eko Raj, z propozycją centrum osiedla bez samochodów, które miałoby być otoczone od północy parkingami zlokalizowanymi przy zapleczu usługowym oraz od południa zielenią, gdzie znajdowałyby się ekofarmy i niska zabudowa punktowa współgrająca z naturą. Trzecie miejsce przypadło grupie Green (人)REN-owation, której głównym celem projektu było wykorzystanie potencjału jakim jest widok w północnej części terenu. Grupa zaproponowała zabudowę ułożona prostopadle do cieku wodnego. Geometryczna siatka ulic i ciągów pieszo-rowerowych powstała, aby odsłaniać widok i prowadzić mieszkańców w kierunku terenów zielonych na południu. Zabudowa z kolei została zaprojektowana na podstawie MPZP i przyjęła formę domów jednorodzinnych zarówno w zabudowie szeregowej, bliźniaczej oraz domów willowych.

Podczas całego wydarzenia oprócz ciężkiej pracy, uczestnicy przybywali licznie na spotkania integracyjne umożliwiające poznanie osób należących do innych grup. Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało oraz, że równie licznie będą przybywać na kolejne warsztaty organizowane przez Koło Naukowe Urbanistyki, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.

Do zobaczenia!