AKTUALNOŚCI

Zakopane wraca do tworzenia parku kulturowego

Władze Zakopanego powracają do prac nad wdrożeniem Parku Kulturowego Krupówki.

Już rok temu prace znajdowały się na zaawansowanym etapie, jednak Rada Miasta nie mogła dojść do porozumienia. Radni odrzucili projekt przedstawiony przez burmistrza i zaproponowali kilka swoich wersji. Głosowanie nad uchwaleniem Parku miało odbyć się 29 maja 2014, jednak w ostatniej chwili zdjęto je z programu obrad. Nadzieje pojawiły się po przyjęciu „Stanowiska nr 13 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego pod nazwą «Park Kulturowy Krupówki»”. Przez kilka miesięcy nic się jednak w tej sprawie nie wydarzyło. Aż przyszedł czas kampanii wyborczej, w której to nie podejmuje się kontrowersyjnych decyzji. Niemniej park był ważnym tematem debaty wyborczej.

Nowe władze miasta planują przedstawić nowy projekt uchwały do maja br.

Krupówki, fot: Piotr Manowiecki i Kuba Sochacki, źródło: Zakopane dla Ciebie

Krupówki, fot: Piotr Manowiecki i Kuba Sochacki, źródło: Zakopane dla Ciebie

Obszar Parku Kulturowego Krupówki ze Stanowiska Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014

Obszar Parku Kulturowego Krupówki ze Stanowiska Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014


Park kulturowy jest jedną z czterech ustawowych form ochrony zabytków. W największym stopniu może uporządkować chaos przestrzenny i zachować krajobraz kulturowy. Dotychczas w Polsce gminy zdecydowały się na utworzenie 26 takich terenów.

Zachęcam również do porównania obecnych i historycznych zdjęć Zakopanego w artykule „Czy Zakopane zawsze było brzydkie?” stowarzyszenia „Miasto Moje A w Nim”.