Projekt uchwały krajobrazowej Zakopane – wyłożenie