Zakopane: Park kulturowy od 1 lipca

Z dniem 1 lipca wchodzi w życie uchwała radnych Zakopanego z początku września ubiegłego roku. Rozwiązane mają zostać problemy reklam, handlu obnośnego oraz montowania urządzeń w rejonie Krupówek.

Historia parku kulturowego w Zakopanem jest długa i burzliwa. Jak pisaliśmy w marcu 2015 roku, Rada Miasta nieraz nie mogła dojść do porozumienia co do wyglądu ostatecznej wersji, w wyniku czego postało wiele różnych projektów. Nowo wybrane władze samorządowe obiecały podjąć na nowo temat ochrony Krupówek. 19 marca 2015 do życia powołano Zespół Roboczego i Zespół Konsultacyjny ds. opracowania projektu uchwały o ustanowieniu parku kulturowego na obszarze ulicy Krupówki. Po dwóch miesiącach prac zespoły były gotowe by przedstawić wstępny projekt. W maju i w czerwcu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące uchwały.

Radni podjęli decyzję o ustanowieniu parku kulturowego 3 września 2015 roku. Okres dziesięciu miesięcy miał pozwolić przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych realiów. Nie wszyscy zgodzili się z nowymi zapisami, zaskarżając je do sądu. Pod koniec kwietnia sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odrzucili jednak wszystkie pięć skarg adwokatów przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie z 1 lipca 2016 roku.

Źródło: UM Zakopane

Źródło: UM Zakopane

Park kulturowy jest formą ochrony zabytków. Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. W Polsce na obecnie funkcjonuje blisko 30 parków kulturowych, w tym dwa w województwie małopolskim: Kotliny Zakopiańskiej oraz obejmujący krakowskie Stare Miasto. Wiosną ubiegłego roku w życie weszła uchwała dotycząca nowego Parku Kulturowego we Wrocławiu.