AKTUALNOŚCI

Zachodniopomorskie: konkurs na pracę dyplomową

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim. To dziewiąta edycja konkursu.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych w całej Polsce, którzy obronili się w ubiegłym roku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie można składać do dnia 30 marca 2018 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wyniki konkursu opublikowane mają zostać w październiku. Wtedy też odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX edycji Konkursu. Nagrodzonym przysługiwać będzie 4000 złotych, zaś wyróżnionym 1000 złotych. Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz formularz zgłoszenia znajduje się w regulaminie konkursu.

W poprzedniej edycji do konkursu zgłoszono 15 prac. W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne Nagrodę przyznano Krzysztofowi Żywuckiemu za projekt „SKM Szczecin – Zdroje – koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych”. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Joannie Hartwig i Marcie Smolarczyk za projekt „Metropolitalny Park Doliny Odry”. W kategorii projektowanie architektoniczne projektowanie architektoniczne Nagrodę przyznano Martynie Kuchnowskiej za projekt „Teatr Współczesny w Szczecinie”. Wyróżnienie przyznano Panu Filipowi Raupuk za projekt „Obiekt kontemplacji na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”. W kategorii architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym wyróżnienie przyznano Pani Justynie Hładkulik za projekt „Majątek Rzędziny – spokój szczęście i życie pełne sensu”. Drugie wyróżnienie w tej kategorii przyznano Pani Magdalenie Andruszkiewicz za projekt „Wioślarski Ośrodek Olimpijski Dziewoklicz”.