Milena Stettner, fotografia nr 3

Milena Stettner, fotografia nr 3