Wyłożenie zmian rzeszowskiego studium

W Rzeszowie trwa wyłożenie do publicznego wglądu sześciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kolejne dwa wyłożenia zaczną się jeszcze w tym tygodniu.

Fragment studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa

Od 16 października do 17 listopada trwa wyłożenie:

  • zmiany Nr 18/4/2007 – dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. – w części B/1 i C | dyskusja publiczna: 9 listopada | ogłoszenie
  • zmiany Nr 27/4/2009 – na osiedlu Zwięczyca – w części A | dyskusja publiczna: 7 listopada | ogłoszenie
  • zmiany Nr 28/1/2010 – na osiedlu Słocina – w części A | dyskusja publiczna: 8 listopada | ogłoszenie
  • zmiany Nr 31/4/2010 – na osiedlu Przybyszówka – w części A | dyskusja publiczna: 9 listopada | ogłoszenie
  • zmiany Nr 42/2/2016 – obszar w rejonie ul. L. Chmury na Osiedlu Przybyszówka i obszar w rejonie ul. Parkowej na Osiedlu Miłocin | dyskusja publiczna: 26 października | ogłoszenie i materiały
  • zmiany Nr 44/1/2017 – przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli | dyskusja publiczna: 15 listopada | ogłoszenie i materiały

Uwagi do powyższych zmian można składać do 8 grudnia 2017 r. Elektronicznie zapoznać można się jedynie z dwoma zmianami studium. Obowiązek publikacji projektu dokumentu w Internecie podczas konsultacji społecznych wprowadziła zmiana ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., która nie ma zastosowania dla procedur wszczętych przed jej wejściem w życie.

Już 2 listopada rozpoczną się wyłożenia dla dwóch kolejnych zmian, potrwają one do 1 grudnia:

  • zmiany Nr 43/3/2016 – rejon al. Rejtana i al. Niepodległości | dyskusja publiczna: 16 listopada | ogłoszenie
  • zmiany Nr 40/2/2015 – rejon osiedli Wilkowyja, Pobitno i Załęże | dyskusja publiczna: 14 listopada | ogłoszenie

W przypadku tych dwóch procedur termin zgłaszania uwag do projektów mija 22 grudnia.

Rzeszowskie studium nie należy do łatwych w obsłudze – składa się z 58 załączników graficznych oraz 40 załączników tekstowych. Obowiązujący dokument został uchwalony w 2000 roku i od tamtej pory wprowadzane są do niego zmiany. Rada Miasta już 46 razy podejmowała uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian.

Stolica województwa podkarpackiego w ostatnich latach 6-krotnie zmieniała swoje granice administracyjne, w rezultacie czego miasto rozrosło się z 53 km kw do ponad 120 km kw. Przyłączenia nastąpiły z gmin: Głogów Małopolski, Krasne, Tyczyn, Boguchwała i Świlcza. W rezultacie na terenie miasta obowiązuje teraz aż sześć różnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Również w tym roku władze miasta zabiegały o następne poszerzenie granic – całkowite wchłonięcie gminy Świlcza, a także kolejnych fragmentów gmin Boguchwała, Głogów Małopolski i Trzebownisko. Rząd zaopiniował te zmiany negatywnie.

Procedura planistyczna w polskich miastach