Wydarzenia

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji: Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu

5 października 2017 - 6 października 2017

Darmowy

Kongres Rewitalizacji „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu” odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Gdańsku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa zgłaszać na adres mejlowy: [email protected]

W przedsięwzięciu uczestniczyć będą zarówno teoretycy – przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, jak i praktycy rewitalizacji – pracownicy samorządowi, projektanci, prawnicy, aktywiści miejscy, działacze społeczni, a ponadto przedsiębiorcy.

Rewitalizacja jest wieloetapowym i rozciągniętym w czasie procesem. Skuteczność rewitalizacji, a więc osiągnięcie społecznej zmiany, wymaga opracowania racjonalnych założeń polityki rewitalizacyjnej w tzw. uchwale delimitacyjnej oraz gminnym programie rewitalizacji, a następnie konsekwencji w jej wdrażaniu – do czego służy wiele ustawowo określonych narzędzi (np. specjalna strefa rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji, umowa urbanistyczna, dotacje remontowe, regulacje podatkowe). O wskazanych kwestiach będziemy rozmawiać podczas Kongresu.

I dnia odbędzie się sesja plenarna, w trakcie której wygłoszone zostaną wykłady. Zwieńczy je otwarta dyskusja z udziałem wszystkich uczestników. Organizatorzy dobrali tematykę wystąpień w taki sposób, żeby prezentowały one wszystkie węzłowe problemy rewitalizacji.

II dnia będą miały miejsce dwie sesje równoległe. W ramach każdej z nich zorganizowane zostaną dwa panele naukowe oraz spacer studyjny. Tytuły paneli znajdują się w poniższym programie. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień.


RADA PROGRAMOWA

arch. Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, projektant wiodący w pracach nad Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta (KREM), absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, od ponad dekady związana z projektowaniem i zarządzaniem przestrzenią Gdańska; Koordynator Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.

Michał Glaser – ekonomista, politolog, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, absolwent m.in. Instytut d’Etudes Politiques w Lyonie oraz w College of Europe w Brugii.

Hanna Gill-Piątek – ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, publicystka. Obecnie prowadzi Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2015 r. z ramienia Instytutu Rozwoju Miast prowadziła szkolenia i doradztwo w programie Modelowa Rewitalizacja Miast. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi prowadząc na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce. Od 2005 działa w ruchach miejskich, członkini Kongresu Ruchów Miejskich, w latach 2011-2014 prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi.

Przemysław Kluz – socjolog i przedsiębiorca społeczny, członek Gdańskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, redaktor naczelny lokalnego portalu informacyjnego MojaOrunia.pl, zarządza Domem Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” na gdańskiej Oruni, zaangażowany w działania zachęcające mieszkańców dzielnicy Orunia do partycypacji w rozwiązywaniu problemów zarówno społecznych, jak i przestrzennych oraz architektonicznych.

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – architekt i urbanista, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP), prowadzi działalność projektową i doradczą m.in. z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz transformacji zdegradowanych struktur miejskich.

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – prawnik, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, były Rzecznik Praw Obywatelskich, otrzymała liczne wyróżnienia zawodowe, m.in. nagrodę PSOU za zasługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, autorka wielu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.

Urszula Niziołek-Janiak – radna Rady Miejskiej Łodzi, przewodnicząca Komisji ds. Rewitalizacji Miasta oraz wiceprzewodnicząca Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, członek zespołu projektowego Mia100 Kamienic.

Paweł Orłowski – prawnik, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, były wiceprezydent Sopotu, obecnie członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

dr Justyna Przywojska – ekonomistka, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie samorządowego
zarządzania publicznego, lokalnej polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Autorka i współautorka 50 publikacji naukowych. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych w obszarze samorządności terytorialnej i problemów społecznych.

dr hab. Iwona Sagan, prof. UG – geograf, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE, autorka wielu publikacji z zakresu m.in. polityki miejskiej i regionalnej oraz społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów metropolitalnych.

dr Jakub H. Szlachetko – Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; redaktor naczelny czasopisma pt.: „METROPOLITAN. Przegląd Naukowy”.

Aleksandra Szymańska – managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń; związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym (management polskich artystów), potem mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner + Jahr Polska); zaangażowana w niezależne projekty kulturalne; w latach 2008 – 2011 odpowiedzialna za strategię i zespół projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016; od marca 2011 dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.

dr inż. arch. Gabriela Maria Rembarz – architekt, urbanista i planista, pracownik biura projektów BPBK S.A. w Gdańsku, studiowała na wydziałach architektury w Gdańsku, Warszawie, Stuttgarcie oraz Massachusetts, w pracy dydaktycznej zwolenniczka łączenia teorii z praktyką i zajęć warsztatowych, współautorka wielu publikacji, raportów i ekspertyz w zakresie rewitalizacji oraz autor licznych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych między innymi gdańskich dzielnic.

Szczegóły

Start:
5 października 2017
Koniec:
6 października 2017
Koszt:
Darmowy
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Organizator

Instytut Metropolitalny