Wydarzenia

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Marketing Terytorialny, czyli jak wykreować miejsce w teorii i praktyce – termin zgłoszeń

10 listopada 2014

PLN50 - PLN100

Celem konferencji jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania marketingu terytorialnego, nowych tendencji w marketingowym planowaniu i zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, kreowaniem marek terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki metropolitalnej i luksusowych rewitalizacji. Pragniemy także poruszyć problematykę PR w mieście.

Dodatkowo konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom praktycznego zmierzenia się z problematyką marketingu terytorialnego w mieście poprzez udział w warsztatach.

Obszary tematyczne konferencji*:

 1. Planowanie marketingowe w marketingu terytorialnym
 2. Zarządzanie marketingowe (tworzenie marketingowych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym)
 3. Dyplomacja publiczna (PR w mieście)
 4. Marketing terytorialny w sieci
 5. Turystyka metropolitalna
 6. Tożsamość marki miasta
 7. Marketing miejsc luksusowych i luksusowe rewitalizacje
 8. Dobre praktyki w marketingu miejsc

*W przypadku powielenia tematu decyduje wybór dokonany przez opiekuna Koła.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Opłata konferencyjna

Dla uczestników spoza Poznania:

100 zł (2 obiady i 2 przerwy kawowe <catering>, materiały konferencyjne, uczestnictwo w warsztatach)

Dla uczestników z Poznania:

50,00 zł ( 2 przerwy kawowe <catering>, materiały konferencyjne, uczestnictwo w warsztatach)

Zgłoszenie

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie:

http://formularzmarketingterytorialny2014.pro-linuxpl.com/

W przypadku opcji z referatem prosimy o wysłanie abstraktów na adres  [email protected]m

Organizator przewiduje wydanie publikacji pokonferencyjnej w postaci monografii – w tym przypadku referat może być zakwalifikowany do publikacji jedynie jeśli przedstawia rozwiązanie problemu badawczego. O zakwalifikowaniu się referatu do publikacji decyduje opiekun Koła w związku z ograniczonymi możliwościami ilości opublikowanych referatów w monografii. Dodatkowe wymagania dla referatów chcących znaleźć się w publikacji zostaną podane po zakończeniu konferencji naukowej.

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników konferencji oraz uczestników wygłaszających referat wraz z tematem referatu (czas prezentowania referatu nie powinien przekroczyć 15 minut) i abstraktem (max. 10 zdań) do dnia 30 października 2014 r.

Przesłanie prezentacji multimedialnej: do 20 listopada 2014 r.

Płatność

Termin wpłynięcia opłaty konferencyjnej do dnia 10 listopada 2014 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny

BZ WBK S.A. III/O Poznań 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 OBOWIĄZKOWO w tytule przelewu: „konferencja SKNGP 2014

marketing terytorialny”

Wpłaty należy wnosić po otrzymaniu informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia. Liczba miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność wypełnienia formularza zgłoszenia.

UWAGA!

 1. Faktury wystawiane są TYLKO I WYŁĄCZNIE na płatnika (np. jeśli chcą Pastwo otrzymać fakturę na uczelnię, przelew MUSI BYĆ wykonany z konta uczelni, NIE z poszczególnych prywatnych kont).
 2. O konieczności wystawienia faktury imiennej prosimy poinformować w formularzu zgłoszenia i PRZED dokonaniem płatności. Na firmy, uczelnie faktury wystawiane są automatycznie z zastrzeżeniem pkt.1.
 3. Opłaty NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Kontakt do organizatora: Izabela Stefaniak – prezes SKNGP Tel 662682231

e-mail konferencyjny [email protected]

Bieżące informacje o konferencji na stronie  www.skngp.ue.poznan.pl oraz na profilu SKNGP na facebook.com

Wstępny harmonogram konferencji*:

Dzień pierwszy (24 listopada 2014 r.)

 • 9:00      Rozpoczęcie konferencji

Sesja I – pierwszy blok tematyczny -wykład prelegenta -referaty studentów

 • godz. 11:00 przerwa kawowa

Sesja II – drugi blok tematyczny -wykład prelegenta -referaty studentów

 • godz. 13:30 obiad

Sesja III – trzeci i czwarty blok tematyczny

-wykład prelegenta -referaty studentów

 • godz. 15:30: warsztaty
 • godz. 20:00: wyjście integracyjne

Dzień drugi (25 listopada 2014 r.)

 • 9:00

Sesja I – piąty blok tematyczny -wykład prelegenta -referaty studentów

 • godz.11:00 przerwa kawowa

Sesja II – szósty blok tematyczny – wykład prelegenta -referaty studentów

 • godz. 13:30 obiad

Sesja III – siódmy i ósmy blok tematyczny

-wykład prelegenta -referaty studentów

 • godz. 16:00 Zakończenie konferencji i NIESPODZIANKA

*organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie

Miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
sala 236A, II piętro
Poznań, Polska

Organizator

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Uniwersytecie Ekonomicznym