Wydarzenia

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Innowacyjność dla transportu

2 grudnia 2014 - 3 grudnia 2014

Konferencje, debaty, warsztaty, seminaria i szkolenia oraz same wystawy odbędą sie pod tematem przewodnim – relacji pomiędzy transportem, energetyką i ochroną środowiska. Producenci, przewoźnicy i spedytorzy spotkają obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych oraz naukowych w wymienionych sektorach. Zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak:

  • ekotechnologie w pojazdach, transporcie, infrastrukturze wszystkich gałęzi transportu oraz rozwiązania logistyczne przyjazne środowisku,
  • wykorzystanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz tzw. energetyki rozproszonej dla transportu,
  • inteligentne systemy transportowe i budowanie “inteligentnych miast”,
  • niskoemisyjne usługi transportowe i spedycyjne,
  • wirtualizacja procesów transportowych i logistycznych, czyli przenoszenia i udostępniania kolejnych usług do cyfrowej rzeczywistości,
  • rola całego transportu w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej.

Zatłoczone drogi, utrudnienia w dojazdach, bezpieczeństwo, zanieczyszczenia, hałas oraz emisja gazów cieplarnianych to tylko szczyt problemów, które bez podjęcia pośrednich przedsięwzięć, pozostaną nierozwiązane.

Imprezie towarzyszyć będą także usługi wspierające rozwój biznesu. Obecni będą doradcy inwestycyjni i prawni, instytucje szkoleniowe z jazdy bezpiecznej i oszczędnej, organizacje branżowe, które przekażą wiedzę „know-how” i rozwiązania dla bieżących problemów, a także firmy oferujące usługi ubezpieczeniowe, leasingowe, finansowe, czy w końcu marketingowe i reklamowe, bo polskie firmy często niedoceniają nowych i spektakularnych metod prezentowania swoich produktów. Stoiska będą też miały wydawnictwa branżowe i specjalistyczne. Uczestniczyć będzie można także w jazdach testowych BMW i3.

W wydarzeniu wezmą udział nie tylko przedstawiciele krajów europejskich, w tym Europy wschodniej i południowej, ale także Japonii, Izraela i Chin.

Idea forum to interdyscyplinarne debaty i dyskusje nad zagadnieniami innowacji, mającym strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, Unii Europejskiej i Świata. Poza rozmowami przedstawione zostaną praktyczne przykłady działań innowacyjnych. Forum stanowić ma narzędzie dla upowszechnienia i zrozumienia roli oraz znaczenia innowacji w otoczeniu globalnej gospodarki, zwiększającej się wymiany handlowej, konieczności zwiększenia efektywności działania, oraz ochrony środowiska naturalnego. Jest to tym bardziej ważne, przy obecnym od 2012 r. na salonach europejskich hasła reindustralizacji Europy.

Jak wyjaśnia współorganizator imprezy, fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych: Naszym celem jest by w jednym miejscu spotkali się przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele jednostek finansujących projekty inwestycyjne i innowacyjne oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych, a zwłaszcza samorządowych, które chciałby wdrażać innowacyjne projekty w obszarze transportu, energetyki i ochrony środowiska. Cel to rozwój innowacji, relacji inwestorskich i interdyscyplinarnej współpracy B2B oraz Partnerstwa Publiczno Prywatnego pomiędzy branżą transportu, logistyki i infrastruktury a innymi sektorami gospodarki. Chcemy zwiększyć możliwości zaangażowania krajowego i międzynarodowego kapitału prywatnego w przedsięwzięcia inwestycyjne z tych obszarów. Oczywiście nie może się to odbyć bez obecności nauki tj. uczonych i pracowników nauki, uniwersytetów, instytutów badawczych i rozwojowych. Forum i targi skierowane są także do krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych i społecznych, stowarzyszeń, izb handlowych, klastrów i pasjonatów wśród osób prywatnych, studentów i doktorantów.

Organizatorzy chcą by impreza pretendowała do miana najważniejszego miejsca spotkań dla rynku Europy środkowo-wschodniej.

Podczas trwania targów zostanie wręczona także nagroda dla innowacyjnego rozwiązania dla transportu. Będzie to 3. edycja tego wyróżnienia. Zdobyć ją mogą nie tylko przedsiębiorstwa prywatne i ich produkty, ale także instytucje publiczne, samorządy terytorialne, organizacje prowadzące działalność naukowo-badawczą oraz wszelkie inne podmioty, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój szeroko rozumianego transportu. Nagroda jest formą podziękowania dla budowania pozytywnego wizerunek systemu transportowego i logistyki, jako podstawowego elementu gospodarki Polski i Unii Europejskiej oraz przyczyniają się do wzrostu globalnej konkurencyjności gospodarki Polski i UE. Nagroda służy także promocji, prezentacji i upowszechnianiu innowacyjnych działań.

Jak wyjaśnia CATI: Przez innowacje należy rozumieć nie tylko produkty i przemysłowe patenty, to także działania polegające na udoskonaleniu już istniejących lub wprowadzeniu nowych rozwiązań, procesów. Wszystkiego co, przyczyniających się do zwiększenia efektywności ekonomicznej, finansowej, technicznej i technologicznej oraz środowiskowej.  Poprawienia zarządzania i organizacji, w celu uzyskania lepszych wyników gospodarowania przez sektor publiczny i prywatny, oraz wzrostu jakości życia społeczeństwa. Mogą to być nawet działania  handlowe (komercyjnym), a także polityczne.

Podczas zeszłorocznych obrad forum obecny był m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, dr Marcel Rommerts – ekspert Komisji Europejskiej oraz Rafał Rowiński – ekspert Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Impreza odbędzie się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. W trakcie targów będzie także możliwość rozmów bardziej kameralnych na jednej z wielu sal konferencyjnych. Strona internetowa wydarzenia z bieżącymi informacjami znajduje się pod adresem http://www.transportinnovation.pl/. Organizatorem jest fundacja CATI oraz Expo Silesia. Udział w targach jest…. ale na stronie można się zarejestrować co… oraz da wskazówki przy organizacji przyszłorocznego spotkania, by miało ono jak największą merytoryczna i praktyczną wartość.

Miejsce

EXPO SILESIA
Braci Mieroszewskich 124
Sosnowiec, 41-219 Polska
+ Google Map

Organizator

fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych