Czestochowa

Czestochowa

Częstochowa, skutek wprowadzenia bardziej liberalnego prawa