AKTUALNOŚCI

WSA: Standardy urbanistyczne także dla inwestycji towarzyszących

Standardy Urbanistyczne mogą obowiązywać też inwestycje towarzyszące w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej. O korzystnym dla miasta wyroku WSA napisała Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i Architekt Miasta.

Warszawa

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2018 roku stwierdziło nieważność części warszawskiej uchwały dotyczącej lokalnych standardów urbanistycznych, przyjętej przez radnych miesiąc wcześniej. Wojewoda unieważnił zapis dotyczący konieczności zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej, a także wymogu liczby miejsc parkingowych, niezbędnych do obsługi inwestycji towarzyszącej. Wskazywał on, że brak jest podstaw formalnych do formułowania ustaleń dotyczących liczby miejsc parkingowych oraz kwestii dotyczącej obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej, odnoszącej się do inwestycji towarzyszącej. Zdaniem Wojewody dla inwestycji towarzyszących nie można określać żadnych standardów urbanistycznych. Standardy miałyby również “ingerować w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ograniczenie możliwości jej realizacji bez wniosku samego inwestora”

Na październikowe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody skargę złożył stołeczny magistrat. W dniu 21 marca uznał ją Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił orzeczenie wojewody.

Warszawa nie jest jedynym miastem, gdzie podobne zapisy zostały poddane w wątpliwość przez rozstrzygnięcia nadzorcze. Informacja z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dobrą wiadomością dla gmin i ich mieszkańców. Przykłady te pokazują jednak, że zapisy specustawy mieszkaniowej, przygotowywanej w pośpiechu, są interpretowane wielorako przez jednostki nawet w kluczowych dla niej zapisach.

Tymczasem standardy urbanistyczne mają już niedługo dotyczyć wszystkich inwestycji realizowanych poza planem miejscowym, a nie tak jak teraz – wyłącznie specustawy mieszkaniowej. Przygotowywana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiana przewiduje trzy akty prawne będące podstawą planowania przestrzennego: plan ogólny, plan zabudowy i właśnie standardy urbanistyczne.

O standardach urbanistycznych na Śląsku

Oddział Śląski Towarzystwa Urbanistów Polskich we współpracy z Zarządem Głównym TUP oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów organizuje w dniu 26 marca br. (wtorek) spotkanie dyskusyjne nt. “Standardy urbanistyczne w reformie systemu planowania”. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18, sala 401, IV piętro, początek o godzinie 12.15. Gościem spotkania będzie dr inż. arch. Tomasz Sławiński, Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Spotkanie poprowadzi dr hab.inż.arch. Maciej Borsa, pierwszy wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłosić się jeszcze dzisiaj.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-spotkaniu-nt-standardow,304