Wrocław rezygnuje ze stanowiska architekta miasta

Niespodziewanie władze stolicy Dolnego Śląska zdecydowały się zrezygnować po około 30 latach ze stanowiska Architekta Miasta. Miasto wskazuje, że zmiana ma charakter organizacyjny i pozwoli na dyskusję dotyczącą różnych punktów widzenia.

Wrocław

Jeszcze kilka dni temu informowaliśmy o wyborze nowego Architekta Miasta Gdańska. Został nim profesor Piotr Lorens. Podczas prac nad uruchomieniem tego stanowiska, władze Gdańska analizowały dwa modele funkcjonowania tego stanowiska: łódzki i wrocławski. Jak poinformowała wczoraj wrocławska “Wyborcza”, w stolicy Dolnego Śląska po blisko trzech dekadach znika stanowiska “Architekta Miasta”.

Nowe brzmienie zarządzenia

Rzeczywiście, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr. 4838/21, zmieniającym wcześniejsze w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do 16 marca tego roku umożliwiało ono tytułowanie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa mianem “Architekta Miasta”. Poniżej wycinek z §31 ust. 3 zarządzenia:

Wprowadza się możliwość stosowania równocześnie tytułów służbowych dla następujących stanowisk pracy:
1) Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa – Architekt Miasta;
2) Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia – Urbanista Miasta;
3) Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier – Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych;
4) Koordynator w Biurze Wrocław Bez Barier – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego;
5) Pracownik Zespołu Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny;
6) Samodzielne stanowisko ds. Rodziny w Biurze Wrocław Bez Barier – Rzecznik ds. Rodziny;
7) pracownik Biura Wrocław Bez Barier – Rzecznik Prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt.

Od dnia 17 marca paragraf ten otrzymał nowe brzmienie, wprowadzone podpisanym dzień wcześniej rozporządzeniem.

1) w §31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wprowadza się możliwość stosowania równocześnie tytułów służbowych dla następujących stanowisk pracy:
1) Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia – Urbanista Miasta;
2) Pracownik Zespołu Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny;
3) Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier – Rzecznik Prezydenta Wrocławia do spraw Dialogu Społecznego;
4) Samodzielne stanowisko ds. Rodziny w Biurze Wrocław Bez Barier – Rzecznik Prezydenta Wrocławia do spraw Rodziny;
5) Pracownik Biura Wrocław Bez Barier – Rzecznik Prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt”.

Zniknie nazwa stanowiska, nie zmieni się zakres zadań

We Wrocławiu Architekt Miasta stał na czele Wydziału Architektury, odpowiadającego za wszystkie pozwolenia na budowę i prowadzone procesy budowlane. W latach 1990–1992 Architektem Miasta Wrocławia i dyrektorem wydziału architektury i geodezji urzędu miejskiego we Wrocławiu był Stefan Müller. Później funkcję tę pełnił prof. Jerzy Rozpędowski, architekt z Politechniki Wrocławskiej. Piotr Fokczyński, który był Architektem Miasta od 2003 roku, jest m.in. pomysłodawcą i koordynatorem modelowego osiedla Nowe Żerniki (WUWA2). Teraz po 18 latach stracił ten tytuł, pozostając jednak dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa.

Zapytaliśmy się Urzędu Miasta Wrocławia o przyczynę zmiany. Dowiedzieliśmy się, że zmiana ma mieć wyłącznie charakter organizacyjny. Polityka architektoniczna i urbanistyczna będzie wciąż kształtowana przez Departament Strategii i Rozwoju Miasta. W skład departamentu wchodzą m.in. Biuro Rozwoju Wrocławia, Miejski Konserwator Zabytków, a także Wydział Architektury i Budownictwa, którego dyrektorem pozostaje Piotr Fokczyński. 

Rzeczywistość przynosi nam nowe wyzwania, a dla rozwoju miasta niezbędne są różne punkty widzenia, często odmienne perspektywy. Potrzebujemy jeszcze większej synergii działań wydziałów i biur działających w ramach departamentu. Nie przewidujemy żadnych zmian w Zespole Architekta Miasta.

– przekazał nam wrocławski magistrat.

Jak donosi “Wyborcza”, zlikwidowanie stanowiska architekta miasta ma być tematem najbliższego spotkania rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, które jest organizowane na początku kwietnia.