Bulwar Wrocław2

Bulwar Wrocław2

Projekt bulwaru, fot. PWR