AKTUALNOŚCI

Wrocław: konsultacje społeczne – ul. Małachowskiego

Realizując kolejną edycję projektu Aku.ura Miasta Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, przygotowuje koncepcję architektoniczno-urbanistyczną na zagospodarowanie terenu wzdłuż linii kolejowej przy ul. Małachowskiego (pomiędzy Dworcową a Pułaskiego). Chcielibyśmy w tym celu skorzystać z wiedzy i opinii mieszkańców oraz potencjalnych użytkowników tego terenu.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne. Zostaną na nim zaprezentowane wstępne możliwe rozwiązania opracowane przez cztery grupy warsztatowe, a po prezentacji odbędzie się dyskusja. Będzie można porozmawiać z architektami i przedstawicielami władz miejskich, a także zgłaszać swoją uwagi, opinie i propozycje, które będą pomocne w dalszych pracach poświęconych temu rejonowi Wrocławia.

Spotkanie konsultacyjne

29 września 2018

sobota, g. 13.00

Dworzec Główny PKP

Sala Sesyjna, I piętro

ul. Piłsudskiego 105, Wrocław

Konsultacje są częścią programu 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA “Miasto poprzemysłowe” (28 września-5 października, Wrocław i Wałbrzych)

Partner organizacyjny: PKP S.A.

Partnerzy: PKP PLK S.A., Poczta Polska S.A., Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło wrocławskie